Villkor för aktivitetsbidrag

Det kommunala aktivitetsbidraget består av två delar:
1. Bidrag erhålls per sammankomst omfattande minst 60 min, med minst 3 deltagare + ledare, samt
2. ett bidrag per deltagare upp till maximalt 30 deltagare vid varje sammankomst.

Bidrag erhålls för deltagare i åldern f o m. det år man fyller 7 år t.o.m. det år man fyller 25 år. För funktionshindrade gäller inte någon övre åldersgräns.

Aktivitetsbidrag utgår endast en gång per individ och dag oavsett aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
Redovisning av deltagare skall ske av pojkar respektive flickor i åldersintervallen 7-12, 13-16, 17-20 samt 21-25 år.

Kommunalt bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller arrangemang som exempelvis danser, bingo, basarer etc. Aktivitetsbidrag utgår inte till studiecirkelsammankomster, vilka får bidrag i annan form.

Vid varje sammankomst skall närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledare skall vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren skall intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga. Närvarokort och ansökningsblanketter tillhandahålls av kommunen.

Utbetalt aktivitetsbidrag bör användas för den åldersgrupp, 7-25 år, för vilket stödet är avsett.

För närvarande är bidragsbeloppet 30 kr/sammankomst samt 5 kr/deltagartillfälle

Ansökan
Period 1: Omfattar tiden 1 januari – 30 juni. Ansökan senast 25 augusti. 
Period 2: Omfattar tiden 1 juli – 31 december. Ansökan senast 25 februari 

Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster samt det totala antalet deltagare, vilket överförs från ett eller flera närvarokort. Uppgifterna på blanketten skall gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret). Från föregående redovisningsperiod får medtagas sammankomster som genomförts de sista 45 dagarna av denna tidsperiod och som tidigare inte redovisats

Ansökningsblankett (Pdf 106kb)

Sofie Lindkvist
Samordnare

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278-265 28

Här hittar du blanketter och e-tjänster