2015-11-18
Vi har gjort om bidraget lite och öppnat upp för ALLA som har ett behov av ett tillfälligt bidrag för att kunna förverkliga en idé som gör det bättre, roligare, intressantare.......att bo och verka i Bollnäs

”Snabbslanten” - en möjlighet för dig och dina kamrater att förverkliga en bra idé!
Bidraget kan sökas av alla, oavsett ålder, som bär på en idé som du/ni vill försöka förverkliga. Bidrag kan beviljas för kulturella, idrottsliga eller annan form av verksamheter eller arrangemang.

Några villkor som vi har för att bevilja bidrag
· Verksamheten, arrangemanget skall genomföras i Bollnäs kommun
· Verksamheten, arrangemanget skall vara offentligt och utåtriktat
· Enskilda personer, en grupp, med eller utan anknytning till en förening eller organisation kan söka bidraget.
· Är du under 18 år krävs att myndig person eller organisation finns med som ekonomiskt ansvarig.

Bidrag
Hur mycket bidrag som du/ni kan få kan variera, beroende på vad som är planerat. Det vi kan lova är att om det handlar om ett bidrag på max 10 000 kr så kan vi ordna detta snabbt. Det kan ta allt från någon dag till max tre veckor.

Redovisning
En enklare redovisning måste du/ni göra gällande kostnader och intäkter för projektet/arrangemanget tillsammans med en kortfattad skriftlig redogörelse om hur det gick.
Skulle det bli så att projektet inte kan genomföras så måste bidraget återbetalas.

Söka bidraget
Söka bidraget kan du göra när som helst under året. Skriv några rader om vad det är som ni skulle vilja göra, vad det kan tänkas att det hela kostar och hur mycket bidrag ni skulle vilja ha.

Ta gärna kontakt om du vill ha hjälp att söka eller om det är något som du funderar över:
Sofie Lindkvist, tel 0278-265 28

Vill du skicka din ansökan med post så är adressen:
Bollnäs kommun, föreningsstöd
821 80 Bollnäs
Märk kuvertet med "Snabbslanten"

Vi tror att det finns många bra idéer som är värda att prova!
Tveka inte! - Hör av dig!
 

Sofie Lindkvist
Samordnare

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278-265 28