Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Ansökan görs innevarande läsår och senast den 10 februari. Mer information fås från Maria Borg, utbildningskontoret, via e-post maria.borg@bollnas.se eller via telefon 0278-251 88


Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse delas ut till studerande som är folkbokförda i Bollnäs församling, Bollnäs kommun. Stipendierna utdelas till elever som bedriver studier inom Sverige och är boende på studieorten. 

Till ansökningsblanketten

Ändamål – syfte – inriktning
Att i enlighet med stadgarna i Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse främja ungdomars utbildning och andra fostrande och undervisningsfrämjande ändamål.

Stipendierna gäller för nedanstående utbildningar
Universitet- och högskoleutbildning på annan ort inom Sverige.

Gymnasieutbildning, kommunal/statlig vuxenutbildning samt folkhögskoleutbildning på annan ort inom Sverige.

Vilka kan söka
Studerande som är folkbokförd i Bollnäs församling inom Bollnäs kommun och som är boende på studieorten.

För universitets- och högskoleutbildning gäller att den studerande ska ha varit folkbokförd i Bollnäs kommun och folkbokförd i Bollnäs församling när studierna påbörjades.

Sökande ska ha påbörjat sina studier senast det år vederbörande fyller 25 år.

Stipendierna för universitets- och högskoleutbildning gäller såväl hel- som deltidsstudier.

Ester och Ernst Linells stipendiestiftelse – Bollnäs församling

Dela på Facebook