I Bollnäs kommun får motorfordon gå på tomgång i högst en minut, enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Det gäller i hela kommunen. För fordon som stannat vid järnvägsövergång gäller omedelbart tomgångskörningsförbud. Enda undantaget gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anordning.

Anledningen till att vi har denna regel är bland annat för att fordon på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär. Särskilt under vintertid då utsläppen blir extra stora eftersom motorn ofta är kallare än vanligt.

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över hälsoskyddet inom kommunen. Om tomgångskörningen påverkar din eller någon annans hälsosituation har miljö- och byggnämnden befogenhet att se till att skyddsåtgärder och begränsningar vidtas. Om förbudet mot tomgångskörning inte följs kan händelsen polisanmälas. Händelsen utreds sedan av Polisen och fällande dom kan ge böter.