Vallsta förskola

Vi har byggt ut förskolan i Vallsta för att samla alla förskolebarn under samma tak! Tidigare har Vallsta förskola varit fördelat på två lokaler, på Lissgården samt i den röda tegelbyggnaden inne på skolområdet. Den nybyggda delen har byggts ihop med tegelbyggnaden, vilket samlar alla förskolebarn under samma tak. Det nya namnet på förskolan är Vallsta förskola.

Tillbyggnaden rymmer två av förskolans tre avdelningar. I den nybyggda delen går barn upp till fyra års ålder. I den röda tegelbyggnaden, med helt nyrenoverade lokaler, går femåringarna. I tegelbyggnaden finns nu ett helt nytt kök och en betydligt större matsal. 

Stora och ljusa lokaler
Lokalerna är stora, ljusa och byggda av material som är anpassade för att barn ska vistas i lokalerna. Lokalerna är också flexibla och skalbara för att kunna anpassas till olika behov. På det viset kan lokalerna alltid komma till användning oavsett antal barn eftersom storlekarna på årskullarna tenderar att variera från år till år.

Vallsta utemiljön webb

Även utomhusmiljön har fått sig ett lyft och barnen har fått nya lekytor utomhus.

Artiklar på ämnet:
Nu är Vallsta förskola invigd 2020-08-25
Nybyggda Vallsta förskola slår upp portarna! 2020-08-03
Förskolan i Vallsta byggs ut och renoveras invändigt 2019-03-12