Förskoleklassen är en obligatorisk ettårig skolform. Det betyder att barn, som är bosatta i Sverige, har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år och att de har närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan.

Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det aktiva lärandet samt att elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Administration
förskola
- fakturafrågor 
- skolplatsen
- avgiftstaxa

Skicka e-post
0278 - 256 80

Teknisk support:
Skicka e-post
0278-253 25

Telefontider
Måndag 8.00-9.30

Tisdag 8.00-9.30

Torsdag 8.00-9.30

Fredag 8.00-9.30

Stadshuset
Kundcenter 

Tyck till här!