Förskoleklassen är en ettårig skolform där de flesta barn går det år de fyller sex år. Förskoleklassen är obligatorisk, vilket innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan.

Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Administration
förskola
- fakturafrågor 
- skolplatsen
- avgiftstaxa

Skicka e-post
0278 - 256 80

Telefontider
Måndag 8.00-9.30
Tisdag 8.00-9.30
Torsdag 8.00-9.30
Fredag 8.00-9.30

Besökstider
Måndag 13.00-14.30
Tisdag 13.00-14.30
Torsdag 16.00-18.00

Stadshuset
Kundcenter 

Tyck till här!