Vad är en fritidsgård?
Fritidsgårdsverksamhetens grund är den öppna verksamheten, som är öppen och tillgänglig för alla. Den bygger på frivillighet och det finns inga direkta prestationskrav förutom att vara en bra kompis, att respektera varandra och följa de enkla regler som finns. Fritidsgården ska vara en trygg plats att vara på, där man kan träffa kompisar och hitta på roliga saker tillsammans. Varje kväll hos oss blir annorlunda, vad vi själva gör den till.

Fritidsgårdarna är öppna för alla ungdomar oavsett var man bor vilket gör att man kan träffa andra ungdomar som man normalt inte träffar på sin skola. Alla fritidsgårdar ligger i nära anslutning till buss och tåg. Kvällarna blir alltid som bäst när olika ungdomar blandas.

Föräldrar ska också känna sig välkomna att göra ett besök på våra fritidsgårdar.

All verksamhet i fritidsgårdarnas regi är alkohol- och drogfri. Det innefattar även tobak och energidrycker. Vid varje tillfälle det är öppet jobbar minst två utbildade fritidsledare.

Vilka fritidsgårdar finns det?
Det finns tre kommunala fritidsgårdar. Utöver dessa finns även Gumpels Skatehall som drivs i samarbete mellan Bollnäs kommun och Gumpelska föreningen. 

- Fritidsgården Solbacken i Arbrå (Bondegatan 87)
- Kulturhusets Fritidsgård i Bollnäs (Collinigatan 12)
- Kilafors Fritidsgård (Polgatan 30)

När har fritidsgårdarna öppet? (Se Startsidan för aktuella tider.)
Fritidsgården Solbacken:
- tisdagar 18.00-21.00
- torsdagar 15.00-21.00

Kulturhusets Fritidsgård:
- tisdagar 15.00-21.00
- onsdagar 14.00-16-00 (tjejgrupp)
- torsdagar 15.00-21.00

Kilafors Fritidsgård
- måndagar 15.00-21.00
- onsdagar 15.00-21-00


Vilka åldergränser är det som gäller på fritidsgårdarna?
Verksamheten är öppen och tillgänglig för i huvudsak ungdomar från och med hösten när man börjar 7:an upp till den dag man fyller 18 år.

Vad kan man göra på fritidsgårdarna?
Fritidsgårdsverksamheten är frivillig och det är fritt att komma och gå som man vill. I eller i anslutning till öppen verksamhet skapas ofta tillfälliga eller mera varaktiga aktiviteter. Utöver de traditionella fritidsgårdsaktiviteterna som biljard, pingis och tv-spel finns det även möjlighet till bakning, böcker, tidningar, dans, graffiti, instrument, kahoot, karaoke, massage, matlagning, musik, open stage, skapande (ex tröjtryck, ljuslyktor, pärlplattor, knappmaskin, rita, måla), sällskapsspel, tapetsering, målning och lättare renoveringsprojekt och olika tävlingar.

Aktiviteterna ska i första hand syfta till att skapa ytor för social interaktion men syftar även till att överbrygga sociala grupperingar. Tröskeln att delta i aktiviteterna ska vara låg, aktiviteterna som sker inom ramen för fritidsgårdsverksamheten ska därför ske i en trygg miljö. Detta kan bidra till att stärka självförtroendet hos ungdomar med särskilda behov och sociala svårigheter att våga delta i aktiviteterna.

Vad gör en fritidsledare?
Fritidsledarna i Bollnäs kommun hjälper ungdomar att skapa relationer till andra människor och stödjer deras identitetsutveckling. Fritidsledarna jobbar för att ungdomarna ska ha en så bra fritid som möjligt. Genom att vi också arbetar ute på kommunens högstadieskolor på dagtid, säkerställs att alla kommunens högstadieungdomar har möjlighet att komma i kontakt med fritidsledarna. Fritidsledarna är vuxna som ungdomarna kan lita på och prata med. Vuxna som föregår med gott exempel och som både respekterar och utmanar ungdomarna i deras syn på tillvaron. Personalen på fritidsgårdarna är utbildade fritidsledare. 

Fritidsgården Solbacken, Arbrå
Tommy Algotsson

Skicka e-post
070-361 34 44

Kilafors Fritidsgård
Hakim Korselius

Skicka e-post
070 - 646 64 77

Kulturhusets Fritidsgård
Peter Håkansson

Skicka e-post
070-210 31 61