I barn- och utbildningsförvaltningens alla verksamheter behandlas personuppgifter för att kunna planera, bedriva och följa upp verksamheten.

Personuppgifterna är

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (telefonnumer, adress och e-post)
  • Personnummer

Ibland behandlas känsliga personuppgifter

  • Hälsa (exempelvis allergier och specialkost)

Ändamål med behandlingen

Personuppgifter behandlas i samband med

  • Personal- och elevadministration
  • Pedagogisk dokumentation och uppföljning
  • Fakturering och betalning
  • Förtroendevalda och deras arbete med att ta politiska beslut
  • Vid myndighetsutövning
  • Ärenden som rör elevhälsans medicinska och psykologiska insatser

Hur dina personuppgifter hanteras regleras av Dataskyddsförordningen (GDPR) och för varje behandling behövs en eller flera lagliga grunder.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen är behandling av personuppgifter nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse eller i vår myndighetsutövning. Både allmänt intresse och myndighetsutövning är lagliga grunder.

Endast behörig personal har åtkomst till personuppgifter.

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig  och ansvarar för de behandlingar som görs inom skolverksamheterna. Om du har frågor hur Bollnäs kommun behandlar och hanterar dina personuppgifter kan du ta kontakt via e-post bollnas@bollnas.se eller telefon 0278-250 00 (vx).

Bollnäs kommuns dataskyddsombud kan kontaktas via e-post dataskyddsombud@kfhalsingland.se eller till informationssäkerhetssamordnare, KFH, på telefon 0278-54 00 14.

För mer information om personuppgiftsbehandlingar i Bollnäs kommun och dina rättigheter som registrerad gå in på Behandling av personuppgifter (bollnas.se).