I våra lokala hälsoskyddsföreskrifter finns regler att förhålla sig till vid spridning av gödsel. Vid spridning inom och 100 meter utanför de områden som föreskriften gäller ska tidpunkten för spridning anpassas till väder- och vindförhållanden för att minska risken för lukt. Likaså ska gödseln brukas ned i jorden så fort som möjligt och senast inom ett dygn. Undantag gäller för spridning av flytgödsel i växande gröda med bandspridningsteknik eller annan liknande teknik som innebär att gödseln placeras i marken eller direkt på marken under växttäcket. I de lokala hälsoskyddsföreskrifterna kan du se kartbilder över vilka områden det gäller.

Anledningen till denna regel är att minska luktolägenheter i tätortsnära områden. Miljö- och byggnämnden har tillsyn över hälsoskyddet inom kommunen. Om så stora luktproblem uppstår så att någons hälsosituation påverkas har miljö- och byggnämnden befogenhet att se till att skyddsåtgärder och begränsningar vidtas.

Kontakt

miljo@bollnas.se
0278 - 250 00