När du på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan ta dig till Hälsocentralen med hjälp av allmänna kommunikationer eller via sjukresa kan du ha rätt att få hemsjukvård.

 

Hemsjukvårdsteam
Hemsjukvårdsteamen består av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast och du kan få hjälp och stöd av alla eller av någon från teamet. Ditt behov är det som styr.
Sjuksköterskan kan nås dygnet runt.
Hemsjukvården har en distriktsläkare knuten till teamet och samarbetar även med hemtjänsten.
Man arbetar nära palliativa teamet, och utför sjukvårdande insatser för de patienter som är inskrivna där.

Avgiften för hemsjukvård är 300: -/månad och omfattar även eventuella hjälpmedelsavgifter. Avgiften ingår i den kommunala maxtaxan.

Hemsjukvårdsteamet arbetar aktivt med att minimera risker för fall, undernäring och trycksår för personer som vårdas i sitt hem, efter att sjuksköterskan gjort en riskbedömning.
Teamet erbjuder också stöd till patient, anhöriga och personal.

En sjuksköterskas insatser kan bestå av medicindelning, provtagning, såromläggning och injektioner.

 

Rehabilitering
Rehabiliteringspersonalens insatser kan bestå av behandling och träning i olika vardagssituationer. De kan också bestå av olika åtgärder för att du ska klara vardagen så självständigt som möjligt. Det kan t ex innebära träning eller att man provar ut olika typer av hjälpmedel, såsom rollator, rullstol eller annat.
En hel del hjälpmedel räknas idag som egenansvar, vilket innebär att man kan få råd av rehabiliteringspersonal men man får köpa hjälpmedlet själv.
Ibland kan man få låna hjälpmedel för en kortare period, kostnaden för detta ingår i hemsjukvårdsavgiften

En del större hjälpmedel provas ut av rehabiliteringspersonal som också är ansvariga för uppföljning av utprovningen. Kostnaden för detta ingår i hemsjukvårdsavgiften .

 

Enhetschef Annika Bäckström-Tysklind
Telefon: 0278-250 63

Besöks- och godsadress:
Nyhedsbacken 13
821 31 Bollnäs

Postadress:
Nyhedsbacken 13
821 80 Bollnäs

Hemsjukvård

Enhetschef
Annika Bäckström-Tysklind

Skicka e-post
0278-250 63