Vi på Bollnäs hemtjänst vill att du som brukare ska känna dig delaktig i hur din hjälp skall utformas och att du ska känna dig nöjd med vår hjälp och vårt bemötande.

 

Hur vi arbetar
När vi fått ett beslut om insatser kontaktar vi dig och presenterar oss och börjar planeringen för dina insatser. Du tilldelas en kontaktman som besöker dig i hemmet och gör en genomförandeplan tillsammans med dig. Du ges då möjlighet att vara delaktig i utformandet av dina hemtjänstinsatser. Kontaktmannen är sedan den person du kan kontakta om du har funderingar kring din hemtjänst.

 

Värdegrund
För oss inom Bollnäs hemtjänst är det viktigt att arbeta med utgångspunkt från den värdegrund som regleras i Socialtjänstlagen och som säger att " Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande". Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs , klicka här: mer om värdegrund

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i hemtjänsten 2018.För att läsa resultaten för hemtjänsten i Bollnäs kan du klicka här:  pdfBollnäs hemtjänst 2018

 

Personalens utbildning och kompetens
Vi har i personalgruppen bred kompetens för att möta dina individuella behov. Hemtjänstens personal är undersköterskor eller vårdbiträden. Ca 94% av personalen har en omvårdnadsutbildning. Vi arbetar med validering för de som idag har erfarenhet, men ingen formell utbildning.

 

Synpunkter
Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.
Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på den blå fyrkanten uppe till höger på sidan.

Kontakt:
Enhetschef Anette Hamrén telefon: 0278-250 14 
Ren inne (Kvarnvägen 2 och 4), Ljungheden

Enhetschef Annelie Lindkvist telefon: 0278-255 94 
Centrum Öster

Enhetschef Cathrine Svedlund telefon: 0278-255 15
Granberg, Sävstaås

Enhetschef Sussanne Jonsson telefon: 0278- 252 74 
Gärdet, Brånan 

Enhetschef Emelie Björklund telefon: 0278-257 41
Centrum Väster, nattpatrull

Enhetschef Ingrid Jonsson telefon: 0278-257 40
Ren ute, 5,2 Nord,Björktjära

Besöks- och godsadress: Bollnäs hemtjänst, Nyhedsbacken 3, 821 31 Bollnäs 
Postadress: Bollnäs hemtjänst, Nyhedsbacken 3, 821 80 Bollnäs 


Administration Bollnäs hemtjänst telefon 0278- 254 68. Telefontid: måndag-fredag 08.30-15.30

  

Telefonnummer till hemtjänstens grupper  kl: 07.00-21.00: 

Ren inne C: 073-275 49 47

Ren inne D: 073-275 49 55

Ljungheden: 072-238 61 44

Ren ute: 070-391 43 18

Sävstaås: 070-313 36 67

Granberg: 073-274 64 46

5:1 : 070-566 07 51

5:2 Nord : 073-275 49 65

5:2 Syd: 070-561 74 57

Väster: 073-274 64 47

Öster inne: 073-275 46 20

Öster ute: 073-271 77 36

Nattpatrull: 070-190 53 68  (21.00-07.00)