FB 2856394 varsol

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad, och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Har du problem i skolan? Mår du dåligt? Känner du dig otrygg i familjen? Dricker du eller någon i din närhet för mycket?
Nu finns information samlad på ett ställe om vart man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.
Här kan du hitta information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som barn och ungdom och hur du kan få hjälp.


Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp
Vänd dig hit när det är akut


Det finns olika anledningar till att barn och unga mår dåligt. Klicka vidare för att läsa mer om de olika problemen och om hur du kan få hjälp:

 

Elevhälsan
Genom elevhälsan har du som elev i skolan tillgång till:

  • Skolsköterska

  • Skolläkare

  • Skolkurator

  • Skolpsykolog

  • Specialpedagog  

 Elevhälsan ska stödja din utveckling mot utbildningens mål och bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Länk till elevhälsan

 

Ungdomsmottagningen i Bollnäs
Behöver du någon vuxen att prata med? Till oss kan du komma med det mesta - vi tar emot ungdomar mellan 13-23 år, bosatta i Bollnäs kommun. Alla besök är kostnadsfria.

Länk till ungdomsmottagningen

Youmo
Youmo är en webbplats med delar av UMO (Ungdomsmottagning), på flera språk. Här kan du läsa och se filmer om sex, hälsa och relationer och mycket mer. Länk till Youmo  

 

Föräldralinjen
Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet. Du når oss på telefon 020-85 20 00, vardagar mellan kl. 10-15 samt på torsdagar kl. 19-21. Du är anonym och Mind står för samtalskostnaderna.

 

Socialtjänstens utredningsenhet barn och ungdom
Enheten arbetar med stödjande insatser i familjer med barn och ungdomar, 0-18 år, där man efter kontakt med socialsekreterare kommit fram till att det finns problem i såväl kommunikation som relationen inom familjen.
För mer information om vilken hjälp du kan få, ta kontakt med receptionen på Individ- och familjeomsorgen på telefon 0278-251 90

Gäller det en orosanmälan för barn och ungdom använd vår e-tjänst: Orosanmälan  eller ring : 0278- 252 02  (Måndag och tisdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30,
onsdag: 13.00-16.00, torsdag och fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30)

 

Anhörigstöd
En anhörig kan behöva stöd och avlösning. En stund för sig själv, en längre avlösning eller bara få prata med någon som förstår hur man har det.
Anhörigstödet är till för alla anhöriga oavsett ålder och man behöver inte ha andra insatser från socialtjänsten för att få nyttja anhörigstödet. Anhörigstödet kan erbjuda enskilda samtal eller deltagande i anhöriggrupp. Mer information hittar du här: Aktuellt just nu

 

Rikstäckande föreningar
Om du klickar på länken så finns en lista med föreningar som erbjuder till exempel information, stödsamtal, forum och aktiviteter. Genom föreningarna finns det möjlighet att komma i kontakt med andra som har liknande problem och erfarenheter. Man behöver inte vara medlem för att kontakta en förening. Rikstäckande föreningar  

 

Barnahus Gävleborg
Till Barnahus kommer barn mellan 0 och 18 år som misstänks ha blivit utsatt för misshandel eller sexuella övergrepp och är föremål för en brottsutredning. Här får barnet träffa alla berörda professionella i en trygg och barnvänlig miljö. Till Barnahus Gävleborgs webbsida

 

BRIS
Barnens hjälptelefon 116 111
Till BRIS kan barn ringa som vill prata med en vuxen. Samtalet är helt anonymt och syns inte på telefonräkningen.
www.bris.se  
Se film om BRIS: 

 

Kärleken är fri
Kärleken är fri är en stödchatt för barn och unga mellan 12-25 år som behöver stöd eller hjälp och har frågor om allt kring rättigheter, våld, hedersförtryck, begränsningar och tvångsäktenskap. Du som chattar är anonym och den du pratar med har tystnadsplikt. Det kostar inget att chatta.

Chatt: Chatten Kärleken är fri - Rädda Barnen (raddabarnen.se)

Dagtid: tisdag-torsdag kl. 13.00-15.00
Kvällstid: söndag-torsdag kl. 19.00-21.00

Här hittar du blanketter och e-tjänster