Panikknappen eller "Lämna sidan snabbt" är en funktion för att hemlighålla de webbplatser som du besöker. Skälet till denna funktion är att vissa kan känna sig hotade och övervakade.

Panikknappen eller "Lämna sidan snabbt" tar dig direkt till en ny webbsida. Panikkanppen rensar dock inte bort informationen som lagrats i din dator, för att radera historiken måste du rensa ut informationen på egen hand. Detta kan du göra enkelt med ett par klick. Rensa bort informationen när du känner dig trygg och lugn, om du hamnar i en pressad situation bör du använda panikknappen i första hand. 

Rensa bort information på din dator- Dölj ditt besök
Dina besök på olika webbsidor lagras i webbläsaren. För att dölja vilka webbsidor du har besökt kan du rensa bort information/historik, lagrade sidor med mera i din webbläsare. Nedan ges exempel på hur du gör detta i de vanligast förekommande webbläsarna.

Viktigt att tänka på är att det efter en rensning finns möjlighet att någon annan person som regelbundet använder datorn kan se att en rensning har gjorts.

Firefox 3

 1. Välj "Historik" i menyn.
 2. Klicka på "Visa all historik".
 3. Klicka på "Idag".
 4. Högerklicka på sidorna du vill radera, välj "Ta bort den här sidan" eller "Ta bort all historik för webbplatsen".

Internet Explorer 9

 1. Välj "Ta bort webbhistorik…" från Verktyg-menyn.
 2. Kryssa i alla rutorna förutom "Lösenord".
 3. Tryck på "Ta bort"-knappen för att stänga dialogrutan.

Safari

 1. Välj "Historik" i menyn.
 2. Välj sedan "Visa historik" och ta bort de adresser som besökts och som ska döljas.

Google Chrome 10

 1. Klicka på Verktyg-knappen (längst upp, till höger),
 2. Klicka på "Historik"
 3. Klicka på "Ta bort all webbinformation..."
 4. Se till så att valet "Rensa webbhistorik" är markerat
 5. Klicka på "Rensa webbinformation"

Privat surfning

I många nya webbläsare är det möjligt att surfa dolt genom att öppna ett nytt fönster för privat surfning. Om du använder privat surfning behöver du inte rensa enligt ovan. I Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge och Mozilla Firefox öppnar du enkelt ett nytt privat fönster genom att trycka ner tangenterna Ctrl+Shift+P samtidigt. I Google Chrome och Opera använder du tangenterna Ctrl+Shift+N. Med Safari klickar du på symbolen som ser ut som ett kugghjul i webbläsarens övre högra hörn och välj "Privat surfning".

Patientförsäkring
Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i t.ex. de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan
Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

- Vilken skada du drabbats av

- Orsaken till skadan

- Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan

- För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

Din skadeanmälan ska skickas till:

Protector Försäkring

Försäkringsnummer: 1046066-1.1

Kontaktuppgifter vid skadeanmälan:

Protector Försäkring
Skador FE 50340
832 82 Östersund

Tel: 08-410 637 00

Epost: skador@protectorforsakring.se

Skadeanmälan kan göras via Protectors hemsida www.protectorforsakring.se

Om den skadelidande inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning, kan denne begära ett yttrande från Patientskadenämnden.

Välfärdsteknik – en digitaliserad omvårdnad i Bollnäs
Vi definierar välfärdsteknik som digital teknik som kan användas för att bibehålla eller öka delaktigheten, självständigheten, aktiviteten och tryggheten för en person med funktionsnedsättning. Det kan även ses som ett verktyg för att öka delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor .
Socialförvaltningen i Bollnäs har under en tid arbetat aktivt med att införa olika former av digital teknik för att underlätta för våra brukare, anhöriga och personal.Titta gärna i vår interaktiva broschyr: Välfärdsteknik i Bollnäs äldreomsorg

 

Nedan följer ett antal exempel på vad vi kan erbjuda: 

Digitala trygghetstelefoner
Trygghetstelefon i bostaden ökar äldres möjlighet att bo kvar i relativ trygghet då det ger möjlighet att snabbt komma i kontakt med kommunens omvårdnadspersonal dygnet runt.
Trygghetstelefonen är avsedd att användas i brådskande situationer när andra sätt att erhålla hjälp ej är möjliga. Ersätter inte SOS 112. 

 

phoniro 

Nyckelfria lås
Phoniro- låsöppning utan nyckel. Detta är en låsenhet som monteras på insidan av din ytterdörr och ersätter det befintliga vredet utan åverkan på dörren. Med hjälp av en mobiltelefon öppnar och låser hemtjänstens personal din dörr. För dig blir det ingen skillnad eftersom låset fungerar som vanligt från både in- och utsidan och tillsammans med nyckel.

 

GPS larm
Även om minnet sviker så kan användandet av ett GPS larm ge möjlighet till ett självständigt och aktivt liv. GPS larmet är en frihetsskapande åtgärd som säkerställer tryggheten. Ett larm stort som en klocka som man kan larma från och ringa till. Man kan även skicka sms och få positionering via Google maps . GPS larm kan även vara i form av sulor som placeras i skorna.

 

Tillsyn via kamera
Med digital tillsyn får man sova ostört och ändå känna en trygghet i att någon tittar till mig. Vid tillsynen används en kamera som fungerar i fullständigt mörker och placeras på lämplig plats i bostaden. Vid en tidpunkt som man kommit överens om kopplar behörig personal upp sig mot kameran och gör tillsynen. Kameran ger en ögonblicksbild och har ingen ljudupptagning. Är man beviljad insatsen tillsyn så sker det i första hand via kamera.

 

Surfplattor för kommunikation o stimulans även spel bl.a. Wii
På våra äldreboenden och inom anhörigstödets dagverksamhet används surfplattor för bland annat spel, sång och musik, bildvisning

 

 cykel3

Upplevelsecykel
Med hjälp av cykel, dator och bildskärm kan man cykla och samtidigt se och uppleva olika platser. Man kan se platser man längtar tillbaka till, eller nya ställen som man alltid velat besöka

 

Närståendetjänsten
Närståendetjänsten är till för att du som anhörig ska kunna vara delaktig i din närståendes besök och insatser från hemtjänsten. Med ditt BankID kan du via din dator, mobiltelefon eller surfplatta få information om när hemtjänsten varit hos din närstående, vilka insatser som utförts och om en insats har avböjts samt vem som är din närståendes kontaktman


Medicinpåminnare
Medicinpåminnare -läkemedelskarusell, är en liten, diskret och lättanvänd medicindoserare. Den programmeras på ett enkelt sätt och matar sedan fram rätt medicin vid rätt tidpunkt.

 

Spol- och blåstork(toalettstol)
Toalettsits som underlättar toalettbesök och intimhygien för personer med funktionsnedsättning. Toalettsitsen med inbyggd riktad dusch och varmluftstork regleras med en greppvänlig manöverpanel. Dusch- och torkfunktionen ersätter papperstorkning.

 

Tena Identifi (kontinensbedömning)
Det är ett system som under 72 timmar registrerar en individs urinläckage. Informationen omvandlas till en rapport som ger fördjupad kunskap om individuella läckagemönster och urinmängder. Detta ger en bättre anpassning/användning av kontinensskydd

 

 

 säng

VENDLET 
Vendlet är ett helautomatiskt vändsystem för sängliggande brukare med begränsade resurser. Vendlet innebär ett ökat välbefinnade för brukaren och en bättre arbetsmiljö för personal. Läs mer om Vendlet i Bollnäs kommuns äldreomsorg på Vendlets hemsida: Vendlet i äldreomsorgen i Bollnäs

 

Digital tid och insatsregistrering samt dokumentation
Planering och uppföljning av beviljade insatser, registrering av utförd tid för rätt debitering och dokumentation kopplat till verksamhetsprogram för ökad kvalité för brukare

 

Digital läkemedelssignering
En app i mobil eller surfplatta där omvårdnadspersonal signerar när de överlämnat medicinen till brukaren. Systemet larmar vid försenad/utebliven signering. Sjuksköterska registrerar/administrerar via webben(datorn) brukarens mediciner, personalens delegeringar och läkemedelskontroller.

 

Sängsor
En digital resurs som sköter viss tillsyn och därmed frigör tid för personalen att användas till mer kvalificerad omsorg
En liten dosa(sensor) som placeras i brukarens säng. Sensorn känner av puls, andning och aktivitet. Under dygnets alla timmar registreras tid i säng eller när brukaren lämnat sängen.
Sängsor är mycket enkel att använda och ger oss en tydlig bild över brukarens sömn och aktivitetsmönster, ex hur många timmar per dygn tillbringas i sängen? Sover brukaren lugnt eller är hen orolig?  Underlaget gör att vi kan anpassa omvårdnaden individuellt utifrån brukarens behov såsom bedömning /uppföljning av ex medicinering/medicinändringar, anpassa tiden för besök från hemtjänst/nattpatrull m m
Personalen kan via en app i mobilen se vilka brukare som ligger i sängen och därmed kan få sova ostört och istället fokusera på de brukare som oroliga och kanske lämnat sängen, och är i behov av hjälp och stöd.

 

Nyckelfria medicinskåp
Medicinskåp som öppnas via mobiltelefon. Endast behörig personal kan öppna medicinskåpet, samtidigt registreras vem som öppnat och vilken tidpunkt. Detta ger en säker medicinhantering.

 

Digitala planeringstavlor på särskilt boende
Planering av brukarnas insatser under dygnet samt boendets övriga aktiviteter. Planeringstavlan ger en bra överblick över det som ska göras och påminner personalen så att inget missas eller glöms bort.

 

Smart TV på våra boenden
En Smart-tv är en tv som är utrustad med inbyggda kameror, mikrofoner samt internet. Med smart tv kan man göra mycket mer än att bara visa tv-program. Till exempel kan man se och prata med anhöriga via Skype, använda som ett hjälpmedel i demensvården eller ”medverka” på ett evenemang som sänds live

 

Wi-fi uppkoppling på äldreboendena
På våra äldreboenden finns möjlighet att koppla upp sig och använda internet.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Ingela Hedblom
Verksamhetsutvecklare
Tel:  0278- 269 81


Eva Lahenkorva
Verksamhetschef
Tel: 0278-252 75

 

Ansökan om sjuklön

Enligt lag har kommunen skyldighet att antingen tillhandahålla vikarie eller att svara för ekonomiskt stöd, dvs den faktiska merkostnad som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och då en vikarie (annan än kommunens) måste utföra assistansen.

Sjuklöneersättningen beräknas enligt bestämmelserna i sjuklönelagen och i kollektivavtal. Ersättningen betalas således ut för den ordinarie assistentens sjuklön inklusive sociala avgifter och semesterersättning. Kommunen betalar inte ut den särskilda sjukförsäkringsavgiften.

Information angående ansökan
Med anledning av Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen (mål nr 2010-3963), behöver kommunen diverse uppgifter för att kunna göra en bedömning av merkostnaden.
I den aktuella Domen fastslås att schablonbeloppet inte är avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie assistent då denne är sjuk.
Det innebär att den faktiska merkostnaden som ska ersättas av kommunen utgörs av kostnaden för sjuklön till ordinarie assistent. Förutsättningen är dock att vikarie har anlitats, det vill säga att assistans faktiskt har utförts, detta enligt Högsta Förvaltningsdomstolens Dom, (mål nr 6356-14).
Därmed behöver inte kostnaden för vikarien redovisas vid ansökan om ekonomiskt stöd. Insatsen måste ansökas vid varje tillfälle en ordinarie assistent är sjuk av den enskilde eller någon av denne utsedd person genom fullmakt. Ansökan betraktas och handläggs som ett sedvanligt LSS-ärende och kommunen ska därför fatta ett beslut om insatsen enligt 9 § 2 LSS.
En rekommendation är att ansökan bör vara kommunen tillhanda inom tre månader efter sjukdomstillfället.

Vård av barn, havandeskap och föräldraledighet
Med anledning av ny Dom i Kammarrätten i Stockholm (mål nr 7985-14).
Vid frånvaro på grund av vård av barn, havandeskap och föräldraledighet omfattas det i kommunens ansvar enligt 9§2 LSS, att ersätta de merkostnader i form av semesterersättning för tid när ordinarie assistens varit hemma vid vård av barn, havandeskap och föräldraledighet.

 

De uppgifter vi behöver för att ta ställning till kostnaden för sjuklön för ordinarie assistent är:

Uppgifter som underlag för utredningen och bifogas i ansökan

 • Den sökandes (brukarens) namn, personnummer, kontaktuppgifter
 • Fullmakt från den enskilde där det framgår att annan person har rätt att ansöka och att ta emot sådan ersättning för den enskilde om inte den enskilde själv begär.
 • Uppgift om till vilket konto ersättningen skall utbetalas
 • Underskrift av brukare eller i förekommande fall av ombudet


Uppgifter som styrker att merkostnad uppkommit

 • Uppgift om vem som varit sjuk, namn och personnummer. Detta kan lämnas på olika sätt t.ex. kan det framgå av kopia på lönelista, sjukfrånvaroanmälan eller genom lönespecifikation.
 • Uppgifter om vem/vilka som vikarierat


Uppgifter som visar merkostnadens storlek

 • Angivande av vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av.
 • Uppgift om storlek på den sjuke ordinarie assistentens lön (timlön eller månadslön). Detta styrks genom lönespecifikation.
 • Uppgift om storlek på sjuklön i kronor styrks genom lönespecifikation.
 • Uppgift om storlek på semesterersättning i %
 • Uppgift om storlek på lagstadgad arbetsgivaravgift i %
 • Uppgift om storlek på kollektivavtalad pension i %
 • Uppgift om avtalsförsäkring i %

 

Blanketter:

Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS

Fullmakt

 

Ansökan skickas till:
Bollnäs Kommun
Socialförvaltningen OF
Carina Persson
821 80 Bollnäs 

 

Kontakt:
Ansvarig handläggare Carina Persson, telefon: 0278-257 96

Med stiftelsen En Frisk Generation bedriver vi ett projekt riktat till barn i årskurs 2 på två av kommunens skolor, Granbergskolan och Björktjära skola. Genom En Frisk Generation arbetar vi för att minska den stillasittande livsstil som råder genom att implementera fysiska aktiviteter och hälsosamma matvanor för barnfamiljer. Vi vill skapa nya mötesplatser för människor från olika kulturer och engagera hela familjen till mer fysisk aktivitet genom att motivera, inspirera och förändra deltagarnas vardag. Två gånger i veckan, under ett års tid får barnen tillsammans med sina föräldrar och syskon, kostnadsfritt prova på olika aktiviteter. Vi samarbetar med frilufts- och idrottsföreningar som har möjlighet att presentera sin verksamhet och skapa ett intresse för ett fortsatt aktivt liv. En gång i veckan äter familjerna middag ihop efter aktiviteterna och lär sig mer om kost och hälsa.

En Frisk Generations program är faktabaserat och genomsyras av utbildning, uppföljning och kvalitetssäkring. Arbetet sker i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet som utvärderar metoden. På detta sätt skapas möjlighet till verkliga och hållbara förändringar.

Projektet är ett samarbete mellan En Frisk Generation, Region Gävleborg och Bollnäs kommun med målet att förbättra folkhälsan i kommunen.

Stiftelsen En Frisk Generation grundandes 2011 på initiativ av H.K.H. Prins Daniel som är stiftelsens beskyddare. Kommuner, näringsliv och civilsamhället samverkar tillsammans för att bidra med kunskap, rörelseglädje och gemenskap för att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa.

Läs mer om stiftelsen En Frisk Generation

efg logo pos add 2

minasidor puff