Både Aspergers syndrom och autism är så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Aspergers syndrom
Aspergers syndrom påverkar bland annat hur man förstår andra och som kan göra att det tar mycket energi att sortera intryck. Man brukar må bra av tydlig information och förberedelser för det som ska hända. Aspergers syndrom brukar också göra att man är bra på att lära sig mycket om sånt man är intresserad av.
Vardagslivet påverkas av Aspergers syndrom. Hur mycket det påverkas beror till stor del på omgivningens krav och förväntningar. Ju mer man själv och andra får lära sig om hur man funkar och vad man behöver, desto lättare brukar vardagslivet bli.
Aspergers syndrom har inte med intelligens att göra, och är inte en sjukdom. Det är vanligt att flera så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar går in i varandra. Man kan till exempel ha både Aspergers syndrom och ADHD.

Autism
Aspergers syndrom är en form av autism. Autismspektrumtillstånd används som samlingsnamn för olika typer av autism med varierande svårighetsgrad. Aspergers syndrom innebär att man har en lindrigare form av autism än vid autistiskt syndrom och begåvningen är normal eller hög, till skillnad från vid autistiskt syndrom då man ofta även har en utvecklingsstörning.
I vardagen märks autism framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor. Man kan till exempel undvika ögonkontakt och ha svårt att kommunicera med kroppsspråk och gester. Man har också begränsade intressen och kan ha upprepande beteenden, det vill säga att man gillar att göra samma sak om och om igen. En del som har autism är överaktiva och kan ha svårt att koncentrera sig mer än mycket korta stunder. En del som har autism pratar inte alls medan en del har ett väl utvecklat tal.

Vill du veta mer om aspergers och autism
1177 om aspergers
UMO om aspergers
1177 om autism
Autism & Aspergerförbundet


Hitta hjälp – hit kan du vända dig
Bollnäs familjecentrum
Elevhälsa
UMO Bollnäs (ungdomsmottagning)
BUP
Barn och ungdomshabilitering

Här hittar du blanketter och e-tjänster