Att känna sig nedstämd eller må dåligt på andra sätt är vanligt när man är med om jobbiga saker, och en del av livet för både barn och vuxna. Det brukar gå över efter en tid. En depression pågår en längre tid och kan påverka mycket i tillvaron. Ett barn eller en tonåring som har en depression kan bli så påverkad att han eller hon till exempel inte orkar gå till skolan.
Det kan finnas många olika orsaker till en depression, exempelvis kan barnet eller tonåringen få en depression på grund av sorg, efter att vara utsatt för mobbning eller om det länge har varit mycket jobbigt hemma. Ibland finns ingen särskild orsak. Depression hos barn innan tonåren är ovanlig, i tonåren blir det lite vanligare och då är det betydligt fler flickor än pojkar som blir sjuka.
En lättare depression kan gå över med hjälp av stöd från närstående. För en svårare depression behövs behandling. Om barnet eller tonåringen inte får hjälp kan det dröja mer än sex månader innan depression går över.

Symtom
Det kan vara svårt att veta när ett barn eller en tonåring har en depression då det är svårt för dem att känna hur de mår och förklara det. Det är vanligt, särskilt för små barn, att depressionen märks genom kroppsliga besvär. Vid en depression kan ett barn eller en tonåring till exempel vara irriterad, inte tycka något är roligt, känna sig ledsen, ha svårt att sova, ha svårt att äta, ha ont i kroppen och ha tankar om döden. De här symtomen kan förekomma hos de flesta men vid en depression har barnet eller tonåringen flera besvär i minst två veckor. Symtomen kan skilja sig åt i olika åldrar.
Det är vanligare att barn och tonåringar är irriterade än nedstämda.

Behandling
Om ett barn eller tonåring är deprimerat behöver han eller hon hjälp. Ibland räcker det med förståelse och stöd från de personer som står barnet eller tonåringen närmast. Ibland behövs behandling i form av psykoterapi och läkemedel.
Föräldern är viktig för att barnet eller tonåringen ska kunna bli bra. Det är därför viktigt att man som förälder har så mycket information som möjligt om sjukdomen och om hur man kan hjälpa och stötta. Man kan få hjälp och stöd från vården för att veta hur man kan stötta på bästa sätt.
Det är också viktigt att barnet eller tonåringen kan få förståelse och avlastning i skolan, för att orka med.

Söka vård
Man bör söka vård om man tror att ens barn eller tonåring har fått en depression. Om barnet är upp till sex år kan man kontakta barnavårdscentralen,  vårdcentralen eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP. Är barnet äldre än sex år kan man kontakta vårdcentralen, skolans elevhälsa eller BUP.
Om barnet eller tonåringen har tankar om att skada sig själv eller på självmord, ska man på en gång kontakta en barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning, en vanlig akutmottagning eller ringa 112.

Nedstämdhet är en del av livet
Att känna sig ledsen och nedstämd ibland är vanligt och en del av livet, för både barn och vuxna. En kris eller sorg, till exempel att någon som står en nära dör eller att en pojkvän eller flickvän har gjort slut, kan vara mycket jobbigt. Men efter en tid brukar det gå över av sig själv, ibland med stöd av närstående.

Depression är mer än nedstämdhet
En depression är mer än att vara nedstämd. Vid en depression har man flera besvär, man kan till exempel känna sig irriterad, ha svårt att tänka och koncentrera sig, sakna energi, ha svårt att äta, sova sämre eller ha ont någonstans. En depression innebär att man har besvär nästan hela tiden i minst ett par veckor.

Alla kan bli deprimerade
Man kan få en depression oavsett hur gammal man är. Men depressioner visar sig på olika sätt i olika åldrar. Ett barn eller en tonåring som har en depression kan inte förstå och uttrycka sina känslor och tankar på samma sätt som en vuxen, och därför skiljer sig tecknen på depression delvis mellan barn och vuxna. En av skillnaderna är att barn och tonåringar som är deprimerade inte alltid blir märkbart nedstämda. De kan i stället ha mer av andra besvär, till exempel vara irriterade och arga.

Ovanligt med depression hos barn
Det är ovanligt med depression hos barn före puberteten, det vill säga upp till ungefär tolv år. En till två procent blir deprimerade, lika många flickor och pojkar. Bland tonåringar är det lite vanligare. Ungefär fem procent av tonåringarna får någon gång en depression, betydligt fler flickor än pojkar.

Depression kan vara olika allvarlig
En depression brukar betecknas som lätt, medelsvår eller svår. Det som avgör är hur mycket barnet eller tonåringen kan fungera som han eller hon brukar. Om det är en lätt depression kan barnet eller tonåringen ofta fungera socialt och praktiskt, trots att han eller hon mår dåligt. En medelsvår depression innebär att det har blivit svårt att klara av skola och relationer med familj och vänner. Vid en svår depression fungerar han eller hon inte längre som vanligt, kan bli helt innesluten i sig själv, kan inte äta eller kan inte sova normalt.

Viktigt att söka hjälp
Det är viktigt att söka hjälp när man misstänker att ett barn eller en tonåring har en depression. De allra flesta kan med rätt behandling få hjälp att må mycket bättre redan efter ganska kort tid. Om den som har en depression inte får hjälp kan depressionen pågå länge, ofta i mer än ett halvår. Det finns en risk att en depression som pågår länge eller kommer tillbaka gör att barnet eller tonåringen får det svårare senare i livet. Om depressionen inte behandlas kan det göra att barnet eller tonåringen isolerar sig. Det kan bli en ond cirkel som gör att han eller hon mår sämre och får andra psykiska sjukdomar.
När ett barn eller tonåring mår dåligt är det vanligt att han eller hon beter sig annorlunda och till exempel drar sig undan, blir aggressiv eller mycket uppe i varv. Han eller hon bemöts då annorlunda, och beter sig ännu mer annorlunda. Det är vanligt att det leder till dålig självkänsla. Barn och tonåringar som har en depression kan också samtidigt ha ångest eller ätstörningar. Det finns också en risk att börja dricka alkohol eller använda droger för att stå ut.

Vill du veta mer om depression
1177 om depression
UMO om nedstämdhet och depression

Hitta hjälp – hit kan du vända dig
Bollnäs familjecentrum
Elevhälsa
UMO Bollnäs (ungdomsmottagning)
BUP

Här hittar du blanketter och e-tjänster