Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott.

När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare – till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och fängelse – men personer under 21 år får sällan fängelsestraff.

Vill du veta mer om kriminalitet:
Brottsförebyggande rådet om ungdomar och brott

Webbplatsen Jag Vill Veta handlar om barn och ungas rättigheter vid brott.  Du hittar information om vad som är brott i skolan, på fritiden, hemma eller i sociala medier på nätet. Det finns information om hur du gör om du är orolig för en kompis eller om du vill anmäla att ett brott har begåtts. På webbsidan hittar du även information om hur en rättegång går till. Webbplatsen Jag Vill Veta handlar om barn och ungas rättigheter vid brott.  Du hittar information om vad som är brott i skolan, på fritiden, hemma eller i sociala medier på nätet. Det finns information om hur du gör om du är orolig för en kompis eller om du vill anmäla att ett brott har begåtts. På webbsidan hittar du även information om hur en rättegång går till.


Hitta hjälp – hit kan du vända dig
Socialtjänsten  - för barn och ungdomar som far illa
Polisen

Här hittar du blanketter och e-tjänster