Kränkande behandling
En kränkning är när man blir illa behandlad så att man känner sig ledsen, sårad eller mindre värd. Det handlar om en behandling som kränker ens människovärde. Man kan bli kränkt av både barn och vuxna. Kränkningar kan ses som ett samlingsnamn för diskriminering, trakasserier och mobbning.
Du som elev eller förälder ta först kontakt med en vuxen på skolan. Skolan har en skyldighet att utreda och se till att den kränkande behandlingen upphör.

Diskriminering är när skolan eller skolans regler behandlar någon elev sämre än andra elever och att det har samband med ditt kön, ålder, din etnicitet eller religion, med din sexuella läggning eller att du har ett funktionshinder.

Trakasserier är när en vuxen eller en annan elev utsätter dig för något som gör dig ledsen eller arg och det handlar om ditt kön, ålder, din etnicitet eller religion, din sexuella läggning eller att du har ett funktionshinder. Det kan också vara sexuella trakasserier.
Vill du veta mer om diskriminering eller trakasserier gå in på diskrimineringsombudsmannens sida www.do.se

Mobbning är inte en enstaka händelse utan det är när någon systematiskt kränker en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning kan vara att uteslutas ur kamratkretsen, bli illa behandlad, förtryckt, utsatt för ryktesspridning. Mobbning kan även ske via internet.

Näthat - med näthat avses kränkande och hatiska kommentarer på exempelvis bloggar, Facebook och Instagram. Kränkningarna kan även ske genom publicering av bilder eller videoklipp på internet. Att utsätta någon för näthat genom att hota, sprida lögner och kränkande uppgifter är förbjudet både på internet och i ”verkliga livet” . Det är t.ex. i allmänhet förbjudet att kalla någon för ”pedofil” eller sprida bilder på någon annan i sexuella sammanhang utan hennes/hans/hens tillåtelse. Det är även otillåtet att utsätta någon för sms- eller mailtrakasserier. Det är också förbjudet att på nätet hota en person på ett sätt som får henne/honom/hen att känna allvarlig rädsla eller att publicera personliga uppgifter om någon annan.

Läs mer på polisens webbplats om vad man kan göra om man råkar ut för näthat

 

Vill du veta mer om kränkande behandling och mobbning gå in på:
Barn och elevombudet
UMO om mobbning
1177 om mobbning

För att veta hur skolan jobbar mot kränkande behandling kan du gå in på skolans hemsida och läsa din skolas Likabehandlingsplan.
Friends är en organisation som samarbetar med skolor i hela landet för att stoppa mobbning

Vilken typ av tips och klagomål du kan lämna till DO?

Formulär för tips och klagomål till DO

Hitta hjälp-hit kan du vända dig
Du som elev eller förälder, ta i första hand kontakt med en vuxen på skolan. Skolan har skyldighet att utreda och se till att den kränkande behandlingen/mobbningen upphör.
Elevhälsa
Här hittar du blanketter och e-tjänster