Oro är en del av livet
Att känna oro ibland hör till livet, oavsett hur gammal man är. Olika saker oroar olika människor och en del oroar sig mer än andra.
Ibland vet man orsaken till att man är orolig men ibland finns oron där utan att man riktigt vet varför. I vissa situationer och perioder i livet kan man vara mer orolig än annars. Det kan till exempel vara att man är rädd för att man själv eller någon nära är sjuk eller att man undrar över sin framtid när det gäller plugg och jobb. Man kanske känner sig orolig för att andra tycker att man inte duger eller att man uppfattar sig själv som konstig eller olik alla andra.
Ibland kan man känna sig orolig för något som ligger utanför ens egen person, som till exempel om en kompis eller förälder inte mår bra eller för att något hemskt ska hända i världen. Man kan känna en oro för livet som sådant och ha funderingar kring vad som är meningen med livet. Att vara orolig uppfattas av de flesta som plågsamt, oavsett om det finns en tydlig orsak eller om man inte vet vad oron beror på.

Men oro behöver inte alltid bara vara dåligt. Kanske leder det till att man lättare kan förebygga att det ska bli så bra som möjligt eller att man blir mer alert och beredd på vad som kan hända. Oron kan göra att man blir kreativ och letar efter olika och nya typer av lösningar.
Oron behöver inte stämma med hur det egentligen är. Oro är en känsla och det är inte alltid som känslor stämmer överens med hur det egentligen är. Känslor som man har inom sig styr ofta hur man ser på det som händer runt omkring. Man letar efter saker och händelser som passar och stärker den känsla man har. Om man till exempel är rädd för att man har en sjukdom söker man kanske både information om den och letar efter tecken och symtom på att man verkligen är sjuk.

Om man är rädd för att inte duga kanske man tolkar andras sätt att tala eller titta på en som ett tecken på att man verkligen inte duger. Men kanske är det inte alls så egentligen, oron för att inte duga är just en känsla som man själv har och behöver inte innebära att andra verkligen tycker så.
Samtidigt kan en känsla man har aldrig vara fel. Om man är orolig så är den känslan verklig för en själv. Men om oron tar väldigt mycket tid och plats i ens liv kan den till och med hindra en från att göra det man vill. Det i sig kan göra att oron blir värre.

Vill du veta mer om oro
1177 om att vara orolig 
UMO om att må dåligt

Hitta hjälp – hit kan du vända dig
Elevhälsa
Bollnäs familjecentrum
UMO Bollnäs (ungdomsmottagning)
BUP

Här hittar du blanketter och e-tjänster