Schizofreni är en form av psykos, det vill säga ett tillstånd som innebär att man uppfattar verkligheten på ett annat sätt än andra. Schizofreni varar minst ett halvår och oftast hela livet. Sjukdomen brukar däremot bli lindrigare med åren.
Det finns olika former av schizofreni. Det vanligaste är att sjukdomen utvecklas under en tid. En del får en psykos bara en gång, medan det hos andra är återkommande. 

Schizofreni beror på en kombination av arv och miljö. Det finns en genetisk känslighet som gör att man lättare får en psykos när man utsätts för påfrestningar, men risken ökar också om man till exempel röker cannabis eller är med om svåra upplevelser.
De flesta är unga när de blir sjuka första gången. Om man har schizofreni kan man oftast leva ett vanligt liv, med hjälp av psykologiskt stöd, en meningsfull sysselsättning och ett socialt kontaktnät.

Vill du veta mer om Schizofreni
1177 om Schizofreni
Schizofreniförbundet


Hitta hjälp – hit kan du vända dig
BUP

Här hittar du blanketter och e-tjänster