Ett sätt att hantera känslor
Alla är olika och det kan finnas många orsaker till att man inte mår bra. Man kanske är nedstämd, deprimerad eller har det svårt på annat sätt. Ibland kanske man inte vet varför man känner ångest, stress, tomhet, förtvivlan, ilska eller oro.

Det är ofta svårt att stanna kvar i plågsamma känslor och veta hur man ska hantera dem. Vi människor gör ibland allt för att inte behöva uppleva känslor som är jobbiga för oss. Att vara självdestruktiv, att göra sig själv illa, kan vara ett av många sätt att försöka hantera känslor som känns smärtsamma. Den kroppsliga smärtan kan ibland vara lättare att hantera. Ibland är skadandet ett sätt att lugna eller straffa sig själv. Det kan också vara ett sätt att visa andra att något är fel och att man behöver hjälp.

Att skada sin kropp kan vara ett av flera sätt att göra sig själv illa för att lindra känslor av obehag. Andra sätt kan vara att använda droger, spel, mat eller sex. Att skada sig själv behöver inte betyda att man vill dö, men man kan ändå riskera sitt liv. Självskadebeteende är alltid allvarligt.

Många orsaker
Att skada sig själv kan vara ett sätt att minska svåruthärdliga känslor såsom ångest och ångesten brukar minska efter skadetillfället. Men ångesten kommer ofta tillbaka och därför är självskadebeteendet ofta en kortsiktig lösning att hantera sina känslor på och som på sikt skapar nya problem.

Självskadebeteende hindrar också från att hitta andra sätt att hantera situationen på. Det kan också göra att man även tappar tilliten till och respekten för sig själv och kan få tankar om att man inte är värd någonting. Det blir som en "negativ spiral" - att man har det jobbigt, skadar sig, kanske mår ännu sämre, och skadar sig igen. Ibland kanske man skäms för att man skadar sig själv. Man kan också besväras av ärren som blir kvar.

Att skada sig själv kan uppta mer och mer av ens tankar, och bli något man måste göra för att känna sig lugn. Behovet av att skada sig kan öka, med risk för att man skadar sig mer illa, och samtidigt kan man må sämre och sämre. Det är stor risk att man fastnar i ett självskadebeteende.

Det finns hjälp
Det finns hjälp för att man ska kunna sluta. Ofta brukar det kännas bättre om man berättar för någon hur man mår. Att sätta ord på sina tankar och känslor och även vad som utlöst dem kan bidra till att det blir lättare att se situationen tydligare. Den som lyssnar kanske kan hjälpa till att se andra perspektiv och föreslå andra alternativ. Utåt sett kanske allt verkar bra eller som vanligt. Därför kan det vara svårt för andra att förstå hur man mår om man inte berättar.

Vill du veta mer om självskadebeteende
1177 om självskadebeteende 

Hitta hjälp – hit kan du vända dig
Elevhälsa
Bollnäs familjecentrum
Ungdomsmottagningen
BUP

Här hittar du blanketter och e-tjänster