Med tvång menas att man känner en stark impuls att tänka på ett visst sätt eller utföra vissa handlingar, och att det ger ångest att avstå när impulsen väl kommer. Vanliga tvångstankar börjar ofta "tänk om". Till exempel "tänk om jag har glömt spisen på", "tänk om det börjar brinna" eller "tänk om jag har fått en smittsam sjukdom".

Tvångshandlingar kan till exempel vara att tvätta händerna väldigt ofta eller kontrollera gång på gång att man har stängt av plattan eller låst dörren.
Att vilja kolla en extra gång att man har stängt av plattan på spisen eller att man har en särskild ritual när man ska göra vissa saker är ganska vanligt och betyder inte att man har tvångssyndrom. Vid tvångssyndrom kommer tvångstankarna och impulserna att utföra tvångshandlingarna så ofta eller är så svåra att de börjar störa det vanliga livet.

Oftast handlar det om ett starkt behov av kontroll eller att det ska kännas helt rätt när man utför vardagliga sysslor eller rutinaktiviteter.
Tvångssyndrom kallas också OCD, en förkortning för obsessive-compulsive disorder.
När man har tvångssyndrom brukar man ägna mycket tid varje dag åt sina tvångshandlingar. Ofta leder tvångstankarna och tvångshandlingarna till att man fungerar sämre i sin vardag, både hemma och på arbetet.
När man utför tvångshandlingar vill man ofta dölja det för omgivningen eftersom man som regel är medveten om att det är överdrivna beteenden. Man kan ha insikten att tankarna och handlingarna är orimliga och det kan leda till att man skäms över sitt beteende. Det finns bra behandling vid tvångssyndrom.

Hur märker man att man har tvångssyndrom?
Vanligt när man har tvångssyndrom är att man:

  • har ett starkt behov av kontroll
  • ägnar upp till en timme varje dag till tvångshandlingar
  • känner ångest om man inte genomför sina tvångshandlingar
  • skäms över sina tankar och sitt beteende


Vad kan man göra själv?
Det är bra att prata om hur man känner sig med någon man har förtroende för. Det är också bra att skaffa sig kunskap om tvångssyndrom, till exempel genom att läsa böcker om hur det kan behandlas. Det kan också vara ett viktigt steg mot att söka hjälp

Vill du veta mer om tvångssyndrom
UMO om tvångssyndrom
1177 om tvångssyndrom

Hitta hjälp – hit kan du vända dig
Elevhälsa
Bollnäs familjecentrum 
Ungdomsmottagningen
BUP

Här hittar du blanketter och e-tjänster