Ångest är starka känslor av oro och rädsla som de flesta känner någon gång, och som hör till livet. Ångesten är vanligen kopplad till något obehagligt eller smärtsamt som man tror ska hända, kanske för att det har hänt tidigare i livet eller för att man har upplevt hur andra har råkat ut för det. Men man kan också få intensiv ångest utan att man riktigt förstår varför man mår så dåligt.

Den psykiatriska beskrivningen av ångest är, något förenklat, en stark rädsla för en fara som inte är verklig. Ett barn med ångest är ofta inte helt säkert på om det finns en verklig anledning till rädslan. Men trots att det inte finns något verkligt hot att slåss mot eller fly ifrån blir reaktionen vanligtvis väldigt obehaglig.
När dessa reaktioner blir så kraftiga och frekventa att de påverkar det vardagliga livet kallas det ångestsjukdom, och det är ganska vanligt bland barn och tonåringar.

Ångestsjukdomar finns i sju huvudsakliga varianter:

  • Fobi, eller specifik fobi
  • Paniksyndrom
  • Social fobi
  • Separationsångest
  • Generaliserat ångestsyndrom
  • Tvångssyndrom
  • Posttraumatiskt stressyndrom


Det är ofta svårt att veta vad som ligger bakom en ångestsjukdom hos ett barn. Det finns också många olika situationer som kan utlösa sjukdomen, till exempel en separation mellan föräldrarna, en flytt eller att någon närstående avlider.

Vill du veta mer om ångest
1177 om ångest

Hitta hjälp – hit kan du vända dig
Elevhälsa
Bollnäs familjecentrum
Ungdomsmottagningen
BUP

Här hittar du blanketter och e-tjänster