Du som behöver hjälpmedel för att få vardagen att fungera har rätt till en bedömning av dina behov.

Hur får jag ett hjälpmedel?
Om du behöver ett hjälpmedel ska du vända dig till en arbetsterapeut eller en sjukgymnast/fysioterapeut som har rätt att förskriva hjälpmedel - en så kallad förskrivare.
Förskrivaren bedömer dina behov, provar ut, anpassar och väljer ett för dig lämpligt hjälpmedel. Vid bedömningen utgår förskrivaren från den miljö där du ska använda hjälpmedlet.
De hjälpmedel som förskrivs är enbart ett lån. Därför måste du lämna tillbaka hjälpmedlet när du inte längre har behov av det.


Vart ska jag vända mig?
Bor du hemma ska du vända dig till din hälsocentral för bedömning om vilka åtgärder eller hjälpmedel som är lämpliga för dig. Klicka på respektive länk för att komma till din hälsocentral: Aleris hälsocentral, Baldersnäs Din Hälsocentral , Arbrå Din Hälsocentral, Kilafors Din Hälsocentral

 

Bor du hemma och är inskriven i kommunens hemsjukvård är det arbetsterapeuter eller fysioterapeuter inom hemsjukvården som ansvarar för bedömning av dina behov av hjälpmedel:

Ren
Arbetsterapeut 0278-251 66
Fysioterapeut 0278-257 72 

Kvarnvägen 2, Ljungheden
Arbetsterapeut 0278-269 48
Fysioterapeut 0278-269 47 

Kvarnvägen 4, Rensgjö /Växbo,  Bollnäs Väster
Arbetsterapeut 0278-251 66 
Fysioterapeut 0278-269 47 

Gärdet, Brånan, Björktjära, Framnäs, Röste, Lottefors
Arbetsterapeut 0278-250 50
Fysioterapeut 0278-269 46

Granberg, Sävsberg, Centrum
Arbetsterapeut 0278-268 55
Fysioterapeut 0278-269 46 

Arbrå
Arbetsterapeut 0278-268 95
Arbetsterapeut 0278-250 74
Fysioterapeut 0278-268 74  

Kilafors
Arbetsterapeut 0278-269 92
Fysioterapeut 0278-269 34


Bor du i ett av kommunens särskilda boenden för äldre ska du vända dig respektive omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskan förmedlar kontakt till de arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter som är knutna till respektive boende för bedömning av dina behov av hjälpmedel. Klicka på respektive länk för att komma till ditt äldreboende: Gutenberg,  Hällagården, Karlslund och Ängslunda


För dig som går på dagverksamhet eller har beviljats korttidsvistelse/återkommande korttidsvistelse är grundprincipen att du tar med din rullstol, lyftsele och gånghjälpmedel från ditt hem.


Vad kostar hjälpmedel?
Vissa hjälpmedel bedöms som egenvård och dessa får du själv bekosta. Läs mer här på Region Gävleborgs hemsida om hjälpmedel


Hjälpmedel som kräver individuell utprovning och anpassning av kommunens arbetsterapeuter/sjukgymnaster/fysioterapeuter:

  • För dig som är inskriven i hemsjukvården ingår kostnaden för hjälpmedel i hemsjukvårdsavgiften.
  • För dig som bor i kommunens särskilda boenden ingår kostanden i omvårdnadsavgiften.

 

Vill du veta mer om olika hjälpmedel och få mer information om hur det går till att få ett hjälpmedel, klicka på länken för att komma till landstingets temasida om hjälpmedel: 1177 om hjälpmedel