Vi erbjuder yrkeshögskole-, högskole- eller universitetsstuderande en månads betald praktik under sommaren. Du som ansöker ska bo i Bollnäs kommun eller ha bott i här när studierna påbörjades. Praktikplatserna går i första hand till de som bedriver studier på heltid. Din utbildning får inte vara avslutad. Studenter som tidigare har haft högskolepraktik hos oss kan inte få ytterligare högskolepraktikplats under kommande perioder. Ansökningsperioden påbörjas vanligtvis i slutet av februari månad.

Exempel på arbetsplatser
Bollnäs sporthall
Samhällsbyggnadskontoret
Personalkontoret
Bollnäs Konsthall
Bollnässtaden/Muséet
Världsarvet
Turistbyrån
Bibliotek
Kulturenheten