Hur ansöker jag om försörjningsstöd
Du kan ansöka om försörjningsstöd genom att använda vår E-tjänst och fylla i din ansökningsblankett på nätet och skicka in den till försörjningsstödsenheten. Detta innebär att du loggar in som medborgare med din e-legitimation: Ansökan om ekonomiskt bistånd

Du använder din personliga e-legitimation för att logga in i e-tjänsten och kan följa ditt ärende via Mina sidor. E-legitimation, t ex BankID eller Mobilt BankID, används för att kommunen ska vara säker på vem det är som använt e-tjänsten samt att rätt person får tillgång till rätt ärenden via Mina sidor. Din e-legitimation använder du även vid kontakt med andra myndigheter, såsom Skatteverket och Försäkringskassan.

Det går också bra att ladda ner blanketten här:Ansökan om ekonomiskt bistånd

Du kan även ta telefonkontakt med försörjningsstödsenheten. Telefonnummer är 0278-251 90.  Vi har telefontid varje vardag kl 8:30-9:30, utom onsdagar. Du kommer att få en besökstid alternativt att du får handlingar hemskickade till dig om vilka underlag du behöver inkomma med till oss så att vi kan utreda din ekonomiska situation.

 

Ekonomiskt bistånd - återansökan
Nu finns en e-tjänst  för dig som redan har ett pågående ärende hos försörjningsstödsenheten. För att komma till e-tjänsten, klicka här: Återansökan

Överklaga
Om du får ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. På ditt beslut hittar du information om hur du gör för att överklaga. När vi fått in din överklagan bedömer vi först om den ska omprövas, den skickas sedan vidare till Förvaltningsrätten för prövning. Du har rätt att få hjälp av socialsekreterare med din överklagan.
Skyldighet att lämna riktiga uppgifter
Alla uppgifter du lämnar till oss måste vara riktiga. Att lämna felaktiga uppgifter är brottsligt och kan leda till polisanmälan enligt bidragsbrottslagen.
Om du genom att lämna oriktiga uppgifter fått felaktigt ekonomiskt bistånd kan vi kräva tillbaka pengarna av dig.

 

Så här kontaktar du försörjningsstödsenheten:

Telefon: 0278-251 90 (receptionen)
Telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag kl: 8.30-9.30
E-post: SocIFO-forsorjningsstod@bollnas.se

 

 

Se socialtjänstens film om hur du ansöker om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd: