BORAB (Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB) ansvarar för kommunernas avfallsverksamhet och driver dessutom avfallsanläggningen med återvinningscentralen på Sävstaås samt återvinningscentralen i Edsbyn.

När det gäller frågor om sophämtning eller grovavfallshämtning och/eller fakturafrågor på sophämtning, kontakta BORAB:

Tfn 0278-255 22
Fax 0278-242 69
E-post info@borab.se

BORAB
Klicka på loggan för att komma till Borabs hemsida!

 

AVFALL & RENHÅLLNING

Renhållning och avfall omfattar alla invånare i kommunen. 

SÅ HÄR SKA SOPORNA SORTERAS:

1. HUSHÅLLSAVFALL
ANSVAR: BORAB

Matavfall
Om det finns sortering av matavfall där du bor ska du slänga matavfallet här. Använd endast de papperspåsar du fått ut som är till matavfall. Matavfall är exempelvis kött, fisk, frukt, grönsaker och kaffesump. Om du inte kan sortera matavfall i din fastighet lägger du matavfallet bland restavfallet. Det är mycket viktigt att du inte slänger plastpåsar i matavfallet eftersom detta försvårar återvinningen. (Införande av matavfall

Restavfall/hushållsavfall
Här slänger du bland annat blöjor, tamponger, bindor, dammsugarpåsar, diskborstar, porslin, plastleksaker, snus och fimpar, blommor och blomjord, hushållspapper och tepåsar. Har du inte sortering för matavfall där du bor ska även matavfallet slängas här.

2. FARLIGT AVFALL 
ANSVAR: BORAB

Batterier och elektronik
Alla vanliga hushållsbatterier, men också mobiltelefon-, leksaks-, apparatbatterier och knappceller (i klockor, hörapparater), och blybatterier lämnas i särskild batteriholk. Apparater med inbyggda batterier samlas in som elavfall. Läs om vad som händer med de insamlade batterierna på Batteriinsamlingens hemsida. Där kan du även hitta din närmaste batteriholk. Elektronik är produkter med sladd och batteri. IT-, telekom- och kontorsutrustning, el- och batteridrivna handverktyg och hushållsapparater.

Farligt avfall
Hit räknas t ex glykol, spillolja, färg, lim, färgrester och oljor, hushållskemikalier, lösningsmedel, bilbatterier, lysrör och glödlampor. Spola aldrig ner flytande miljöfarligt avfall i toaletten eller i vasken, eftersom det kan orsaka skada, eller släng det inte bland Restavfall/hushållsavfall. Farligt avfall lämnas på ortens återvinningscentraler. 

3. FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR
ANSVAR: FTI

Till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) ska du vända dig om du har frågor, synpunkter eller åsikter om återvinningsstationerna. Det kan vara till exempel att det är stökigt vid någon station eller att någon behållare är full. Klicka här för att lämna synpunkter till FTI 

Glasförpackningar
Du sorterar färgat och ofärgat glas var för sig i olika behållare. Dock ska du inte slänga dricksglas, porslin, fönsterglas, speglar, kristall och vaser här. De sorteras som restavfall/hushållsavfall.

Metallförpackningar
Metallförpackningar är konservburkar, metallock, kaviartuber och andra typer av tuber, aluminiumfolie, aluminiumformar, kapsyler och rör för vitaminer och brustabletter och huvudvärkstabletter. Ta bort plastlock och sortera dessa i plastförpackningar.

Pappersförpackningar
Tomma mjölk-, fil-, fling-, pizza och juiceförpackningar, äggkartonger, papperskassar, toa- och hushållsrullar och omslagspapper.

Plastförpackningar
Plast kan vara både hårt och mjukt. Till plast räknas schampo- och tvålflaskor, diskmedelsflaskor, margarinaskar, kesoburkar, glass-lådor, burkar, dunkar, plastlock, läsk- eller saftflaskor, plastfolie, plastpåsar, tandkrämstuber och annan mjukplast.

Tidningar och papper
Bland tidningar och papper ska du slänga dagstidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och skrivpapper. Papperskassar ska sorteras som kartong.

4. EGEN KOMPOST
ANSVAR: MILJÖKONTORET

För att få kompostera köksavfall (matrester) måste du däremot skicka in en anmälan till miljö- och byggavdelningen. Blankett för att anmäla kompostering finns på Mina sidor.

När du komposterar köksavfall måste komposten vara skadedjurssäker och värmeisolerad. Med det menas att behållaren ska vara konstruerad så att flugor, fåglar eller gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska ha lock, och botten ska antingen vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta. Dessutom måste behållaren vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om. 

Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden. Du ska även se till att behållaren placeras, underhålls och sköts utan att det blir någon olägenhet för grannarna.

AVFALLSHIERARKIN
BORAB arbetar enligt fastslaget lagstadgat EU-direktiv för att minska avfallet och öka återvinningen. För nästa generation. Och nästa.

AVFALLSHIERARKIN:

  • Avfallsminimera – se till att inte avfall uppstår, tänk efter före
  • Återanvända – skänka, sälja, köpa second hand, laga
  • Materialåtervinna – lämna förpackningar och tidningar till återvinningsstation
  • Energiutvinna – förbränning av brännbart avfall och hushållsavfall till fjärrvärme
  • Deponera – slutlig förvaring av sådant som inte går att behandla enligt ovan


BOLLNÄS OVANÅKERS RENHÅLLNING AB - BORAB
MILJÖNYTTA, SAMHÄLLSNYTTA OCH ALLMÄNNYTTA – ALLA ÄR ÅTERVINNARE

BORAB är ett kommunalt bolag som ansvarar för Bollnäs och Ovanåkers hushållsavfall och driver återvinningscentralerna i Edsbyn och Bollnäs samt avfallsanläggningen på Sävstaås.  Anläggningen är godkänd av miljödomstolen.

BORABs verksamhet utgår från de båda kommunernas ägardirektiv. Bolaget ingår som organ i de kommunala organisationerna. I BORABs uppdrag ingår ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. BORABs allmännyttiga syfte är att med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip svara för avfallshanteringen inom Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

Till BORAB ska du vända dig om du har frågor om avfallshantering, återvinningscentraler, sopbehållare, fakturan eller om du vill beställa hämtning av grovsopor. På http://www.borab.se kan du läsa mer om hur du ska ta hand om ditt avfall.

BORAB har anlitat Suez till att sköta om tömning av sopkärl och hämtning av grovsopor.

Införande av matavfallsinsamling kommer att pågå under 2017-2020.