Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Elektronisk faktura (e-faktura) för privatpersoner
Bollnäs kommun kan erbjuda dig som gör dina bankärenden via internetbanken att betala dina fakturor till Bollnäs kommun och dess bolag elektroniskt. Detta innebär att du får fakturan som en e-faktura, dvs. elektroniskt presenterad direkt i din internetbank, istället för en pappersfaktura med ett inbetalningskort. E-fakturan kan du se på skärmen och sedan godkänna betalningen via ett klick. Du slipper därmed knappa in bankgironummer, OCR-nummer, datum och belopp.

För att ansluta till e-faktura loggar du in på din internetbank och väljer funktionen "Anmäl e-faktura". Som kund i Bollnäs kommun och dess bolag kan du ha fler än ett kundnummer beroende på om fakturan avser barnomsorgs-, äldreomsorgs-, vatten-, musikskole- eller fjärrvärme/bredbandsavgifter. Du väljer själv vilka fakturor du vill ha via internetbanken genom att ange det kundnummer som finns på fakturan. I samband med debitering av avgifter använder vi ditt personnummer. Uppgiften är nödvändig för att vi ska kunna administrera din tjänst. Du har rätt att begära utdrag av de uppgifter som registreras om dig.

Autogiro
Med Autogiro dras rätt belopp automatiskt från ditt konto. Du slipper hålla reda på fakturor, förfallodatum och riskerar inga förseningsavgifter. Även i detta fall innebär det att du slipper knappa in bankgironummer, OCR-nummer, datum och belopp. Vill du ansöka om Autogiro kan du hämta blanketten genom att klicka på nedanstående länk.

Fyll i uppgifterna och sänd till:

Bollnäs kommun
Ekonomikontoret
821 80 Bollnäs
Länk till blanketten

Helsinge Vatten AB
Bornvägen 2B
822 30 Alfta
Länk till blanketten - vatten


Fjärrvärme- och bredbandskunder hänvisas till Bollnäs Energis hemsida.

Kombinera Autogiro och e-faktura
Det går utmärkt att kombinera Autogiro och e-faktura. I internetbanken fungerar e-fakturan då som en specifikation på vad som kommer att betalas automatiskt.

Ekonomikontoret
Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Fakturaadress:
Bollnäs kommun
Box 1020
821 11 BOLLNÄS
Skicka e-post

Åsa Myhrberg
Ekonomichef
Skicka e-post
0278-251 42