För att det inte ska bedömas som olägenhet för människors hälsa bör lufttemperaturen inomhus  vara minst 20 grader och max 24 grader (max 26 grader på sommaren), mätt med vanlig väggtermometer. Känns temperaturen för kall eller varm ska du i första hand kontakta fastighetsägaren. I andra hand kan du kontakta Samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret utövar tillsynen för Bollnäs kommuns miljö- och byggnämnd.

En del människor har behov av en varmare temperatur inomhus. För känsliga grupper gäller att temperaturen bör vara minst  2 grader högre, dvs. minst 22 grader. Exempel på känsliga personer är äldre, handikappade, rörelsehindrade eller människor med låg ämnesomsättning. Det är fastighetsägaren som ska bedöma om en person tillhör en känslig grupp. Bollnäs kommuns miljö- och byggnämnd kan också besluta att en person hör till en känslig grupp.

Det är inte bara lufttemperaturen som avgör hur inomhusklimatet upplevs. Luftens hastighet, drag eller kallras påverkar också liksom luftens fuktighet och temperaturskillnader på olika platser i ett rum. 

Strålningstemperatur är en annan faktor som påverkar inomhusklimatet och är ett mått på strålningsutbytet med omgivande ytor i alla riktningar. Kalla ytor stjäl värme från kroppen vilket kan vara ett problem även om lufttemperaturen är enligt riktvärdena. I en operativ temperaturmätning kan även strålningstemperaturen mätas. Den operativa temperaturen är medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor. Den operativa temperaturen bör inte vara under 18 grader. 

Den operativa temperaturen mäts om en indikerande mätning visar på avvikande värden. I den indikerande mätningen kontrolleras och bedöms lufttemperatur, luftrörelser och golvtemperatur.

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om inomhustemperatur.

Kontaktpersoner:
Emy Thellenberg (telefontid 8.00-9.30)
Ulrica Brorén (telefontid 8.00-9.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se