Barn- och utbildningsförvaltningens vikariepool

BUN-poolen förmedlar vikarier när ordinarie medarbetare är frånvarande. Vi ersätter för barnskötare, elevassistenter, förskollärare och fritidspedagoger. I BUN-poolen arbetar vikarier på kortare eller längre vikariat inom förskola 1-5 år, övrig barnomsorg, fritidshem, skola till årskurs 9 och assistentuppdrag.

Vill du börja arbeta hos oss?
Vi är i första hand intresserad av dig som har utbildning och/eller erfarenhet inom vårt arbetsområde. Arbetet som timvikarie kräver ett stort mått av flexibilitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Goda kunskaper i svenska språket krävs. Som vikarie ska du ha möjlighet att med kort varsel infinna dig för arbete. Vi ser gärna referenser från tidigare arbetsgivare.

Vi tar kontakt med dig för intervju om en vikarieanställning är aktuell. 

Vi behåller din intresseanmälan i 90 dagar. Om du vill att din anmälan ska finnas kvar längre måste du uppdatera din anmälan igen.

För att få arbeta inom förskola och skola krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister, detta beställer du lättast via polisens hemsida. 

Skicka eller uppvisa utdraget i original till BUN-poolen, 821 80 Bollnäs.

Lämna intresseanmälan här:
Intresseanmälan av att arbeta som vikare till kommunens förskolor och grundskolor

Aina Hellsten och Linda Eriksson
Besöksadress: Stadshuset, plan 5
Telefon: 0278-251 87 eller 073-270 66 93
E-post: bun-poolen@bollnas.se 

När du registrerar din ansökan behandlar Bollnäs kommun dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningens (GDPR), lagliga grund artikel 6.1c, rättslig förpliktelse. Bollnäs kommun behandlar de personuppgifter du bifogat i syfte att genomföra rekryteringsarbetet kopplat till detta rekryteringsärende. De personuppgifter som vi kommer att behandla är beroende av vad du har bifogat i dina ansökningshandlingar. Dessa uppgifter kan – men behöver nödvändigtvis inte – inkludera foto, kön, namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. 

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Bollnäs kommun, e-post bollnas@bollnas.se. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@kfsh.se, för mer information se www.bollnas.se. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.