Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Vår gemensamma värdegrund är de värderingar som vi anställda inom Bollnäs kommun har kommit överens om och som förenar oss. Den visar vad vi anställda tycker är viktigt och är ett stöd för oss i vårt dagliga arbete. Värdegrunden är också är en viktig ledstjärna för hur vi ska vara mot varandra och de vi är till för. Som anställd i Bollnäs kommun förväntas du stå bakom och följa vår värdegrund.

Våra värdeord är: Modiga, Medskapande, Förtroende och Professionell.

Modiga
• Vi är nytänkande och vill utmana oss själva
• Vi vågar ta ansvar

Medskapande
• Vi medverkar i utvecklingen av vår organisation och det egna arbetet
•  Vi har en positiv attityd och hjälper varandra att lyckas

Förtroende
• Vi möter varje individ med respekt utifrån alla människors lika värde
• Vi är öppna och ärliga och lär av våra misstag

Professionell
• Vi tar ansvar för att ha rätt kunskap och kompetens samt möter varje situation med ett professionellt förhållningssätt
• Vi arbetar socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart 

Dela på Facebook