Är du mellan 16-20 år och inte tagit gymnasieexamen?
- Vill du hitta en ny väg för att komma vidare?
- Då har du möjlighet att träffa oss och få stöd utifrån vad just du behöver!

Erbjudande:
Arbetsmarknadsenhetens KAA-ansvariga erbjuder alla folkbokförda ungdomar mellan 16-20 år som hoppat av gymnasiet eller andra studier, stöd och aktiviteter utifrån behov och intresse. Det gäller även ungdomar som inte påbörjat gymnasiet efter grundskolan, eller de som gått klart gymnasiet utan examen.

Aktiviteterna ska i första hand ge motivation att påbörja eller återuppta utbildning. Vägen dit kan se olika ut och till exempel bestå av vägledning/coachning både i grupp och enskilt. Ibland även med kombinationer av praktik/arbete och studier, eller annat stöd. Därför samarbetar vi också med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Hälsinglands Utbildningsförbund (Komvux, SFI, gymnasiet) och Bollnäs folkhögskola om insatser hos dem blir aktuella.

Kommunens ansvar:
KAA-ansvariga vill ha kontakt med alla som omfattas av KAA. De dokumenterar åtgärder och aktiviteter samt följer upp dem. Det gäller även om du tackar nej till stöd. Alla skall registreras enligt Skolverket och du får återkommande ett nytt erbjudande tills du fyller 20 år. Du kan ju ändra dig, om du till exempel haft ett tillfälligt arbete som upphört.

Syftet är att så många som möjligt skall klara en gymnasieexamen, eller motsvarande på Folkhögskola eller Komvux, för att lättare komma in på arbetsmarknaden och få egen försörjning.

Förälder, anhörig eller kompis:
Du kanske känner någon som vill komma i kontakt med oss, så tipsa gärna andra! Det går även bra att kontakta oss på NAVET och få information om vad vi kan erbjuda via mail eller telefon. Vill du läsa mer så titta också på Rutinbeskrivning - KAA nedan.

Ladda hem vår broschyr för utskrift

Download the leaflet in English

Information till ungdomar och vårdnadshavare
Rutinbeskrivning för KAA

 

Information till utbildningsansvariga
Information: Avbrott/ej påbörjade studier
Information: Elever som gått ut gymnasiet utan examen


Årshjul och Handlingsplan skickas ut till berörda skolor/myndigheter. 
Om Ni inte fått dem så kontakta Bollnäs kommuns KAA- ansvariga.

Kontakt

Kommunala Aktivitetsansvaret
E-post: kaa@bollnas.se

Arbetsmarknadskonsulent
Jens Arbinger
Tfn: 072-589 57 02

Arbetsmarknadskonsulent

Carina Lindberg
Tfn: 073-275 46 14

Arbetsmarknadskonsulent
Lena Larsson
Tfn: 070-365 16 02

Besöksadress
NAVET
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs

Karta: Hitta till oss

Länkar:
Arbetsförmedlingen 
Hälsinglands Utbildningsförbund
Skolverkets Allmänna råd, Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar  

Arbetsmarknads-
konsulent

Jens Arbinger

Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs

Skicka e-post
072-589 57 02

Verksamhetschef
Ewa Marianne Jonsson

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278-254 41

Enhetschef
Åsa Brolin

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
072-529 75 75