Vilka omfattas av KAA?
Ungdomar 16-20 år som är folkbokförda i Bollnäs kommun och som;
 
  • Inte genomför utbildning i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
  • Inte har gymnasieexamen (studiebevis är inte examen) eller gymnasiesärskolebevis
  • Inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasie- eller gymnasiesärskola med godkänt resultat (exempelvis Folkhögskola allmän kurs)
Om du tror eller känner någon som kan omfattas av KAA ta kontakt! (se kontaktuppgifter)
 
KAA ansvar
Hemkommunen skall löpande under året hålla sig informerad om vilken sysselsättning ungdomar 16-20 år har (Skollagen 29 kap 9§). Kommunen skall föra ett register över ungdomar som omfattas av KAA. Ansvarig personal arbetar under året på olika sätt för att identifiera ungdomar som tillhör KAA, kontakta ungdomar/vårdnadshavare om ungdomen är under 18 år och planera aktivitet.
 
Aktivitetsansvar
KAA har uppdrag att motivera till att återuppta gymnasiestudier. Vägen dit ser olika ut därför erbjuds samtal i syfte att ta fram en individuellhandlingsplan med aktiviteter. Handlingsplanen kan innehålla exempelvis besök hos studie- och yrkesvägledare, studiebesök, information om arbetsmarknaden; hur man söker arbete, praktik, friskvård.
Ungdomar som omfattas av KAA har möjlighet att delta i projektet Omstart! som finansieras via europiska socialfonden. Projektet vänder sig till ungdomar 15-24 år och syftar till att ta fram metoder och arbetsformer som hjälper unga att komma närmare arbete och studier exempel på insatser är prova-på-studier, studiebesök, praktik genom samverkan med civilsamhället, socialfrukost, hälsofrämjande aktiviteter etc.

 

Information

Handlingsplan

Broschyr

 

Kontakt

Kommunala Aktivitetsansvaret
E-post: kaa@bollnas.se
Telefon: 070-294 35 23

Besöksadress
Heden hus 128 
821 31 Bollnäs

Karta: Hitta till oss

Länkar:
Arbetsförmedlingen
Bollnäs Folkhögskola
Hälsinglands Utbildningsförbund
Skolverkets Allmänna råd, Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 

Verksamhetschef
Ewa Marianne Jonsson

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278-254 41

Enhetschef
Åsa Brolin

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
072-529 75 75