Kartor finns i olika varianter - olika skalor, täckningsområden och detaljeringsgrader. Kommunen framställer några av dem och Lantmäteriet andra.

- Allmänna, heltäckande, småskaliga kartor (1:10 000 och mindre) framställs av Lantmäteriet. Exempelvis Fastighetskartan, Terrängkartan, Vägkartan och Kommunöversiktskartan.

- Storskaliga kartor (1:500 - 1:10 000) över begränsade områden framställs av kommunen. Exempelvis Primärkartan, Tätortskartan och cX-kartan.
 cX-Länskarta
En heltäckande adresskarta över Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Kartbasen är baserad på material från Lantmäteriet och kommunerna. Kommunal och turistisk information kommer successivt att byggas upp i kartan.

 Tätortskartor 1:10 000

Mer detaljerade kartor över kommunens tätorter. Kartorna innehåller bl a fastighetsgränser.
Arbrå tätort, Bollnäs tätort , Kilafors-Sibo, Lottefors, Orbaden-Vallsta, Segersta tätort, Rengsjö tätort

 Köpa kartor

  • Tätortskartan kan beställas på Samhällsbyggnadskontoret.
  • Kommunöversiktskartan 1:100 000 kan köpas på Helins bokhandel eller vid turistinformationen i Bollnäs.
  • Primärkartan kan beställas på Samhällsbyggnadskontoret telefon 0278-250 00 vx
  • Specialkartor efter kundens önskemål kan beställas på Samhällsbyggnadskontoret telefon 0278-250 00 vx