Bollnäs Stadshus AB är kommunens koncernbolag (moderbolag) som i sin tur äger de övriga kommunala bolagen.

AB Bollnäs Bostäder och Bollnäs Energi AB är helägda bolag, Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB (BORAB) och Helsinge Vatten AB ägs tillsammans med Ovanåkers kommun.

Josefine Jonsson
kommunsekreterare

Skicka e-post
0278-253 45