Bollnäs Bostäder

BollnasBostader Logotyp Web


Bostadsföretag som äger och förvaltar över 3800 lägenheter, bostäder åt en tredjedel
av kommunens invånare. 38 st anställda varav 14 bovärdar.
Bildades 1947 som det första kommunala bostadsföretaget i Bollnäs.

Bollnäs Energi

bollnasenergi

Fiber till folket! 

Levererar bekväm fjärrvärme och bredband åt Bollnäsbor. Bredband erbjuds antingen via tele- eller datanätet. Startade sin verksamhet 2007. Det senaste bolaget har att erbjuda är lokalproducerad el. 

BORAB

Borab
Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB är ansvarig för kommunernas 

avfallsverksamhet. Driver förutom sophämtningen, även avfallsanläggningarna med återvinningscentral i både Bollnäs och Edsbyn. Vänd dig till Borab om du vill ha råd om hur du hanterar avfall och återvinner på bästa möjliga sätt.

Kommunalförbundet Hälsingland

KFH:s logga

Bollnäs, Söderhamns och Ovanåkers kommun ingår i KFH. Ansvarar för räddningstjänst, samhällsskydd och säkerhet. Bedriver även brandskydd och sotning i
förebyggande syfte. KFH:s tillståndsenhet handlägger ansökningar om serverings- och alkoholtillstånd, försäljning av tobak och vissa receptfria läkemedel.

Helsinge Vatten  

helsingevatten 


Ägs gemensamt av Bollnäs och Ovanåkers kommun. 35 st anställda. Har hand om drift och underhåll av kommunernas vatten- och avloppsverksamhet.

 

Hälsinglands Utbildningsförbund (HUFB)

HUFB:s logga

Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som bildats av Bollnäs, Nordanstig och Söderhamns kommuner med uppdrag att möta studerandes efterfrågan på utbildning med bredd och kvalitet.

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01