sessionssalenwebb

I Bollnäs kommun är det Socialdemokraterna tillsammans med Bollnäspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet som har politisk majoritet och dessa fyra partier besitter 26 av de 45 platser som finns i Bollnäs kommunfullmäktige.

Som bollnäsbo är du både början och slutet i den demokratiska processen i kommunen. Genom att använda din röst är det du som bestämmer vilka som ska styra Bollnäs!

Som medborgare har du alltså stora möjligheter att påverka genom att rösta på det politiska parti och de ledamöter som du vill ska sitta i kommunfullmäktige. Du kan också gå på kommunfullmäktiges möten och öppna nämnds- och styrelsemöten, skriva eller ringa till en politiker, engagera dig i ett politiskt parti eller ställa en fråga eller lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Frågor kan också ställas under allmänhetens frågestund på de nämnds- och styrelsesammanträden som är öppna för allmänheten.

Ordförande i kommunfullmäktige är Kristoffer Lindberg (S).
Ordförande i kommunstyrelsen är Marie Centerwall (S).
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden är Åsa Äng Eriksson (M).
Ordförande i socialnämnden är Erika Engberg (S).
Ordförande i teknik- och fritidsnämnden är Mats Löwenstein (S).
Ordförande i miljö- och byggnämnden är Fredrik Skoglund (S).
Ordförande i kulturnämnden är Oskar Myrberg (BP).
Ordförande i Valnämnden är Britt-Marie Rosenqvist(MP)
Oppositionsråd är Anna-Lena Vestin (V).


Se kommunens förtroendemannaregister

 

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01