Marie CenterwallMarie Centerwall (S)
Ordförande i Kommunstyrelsen

– I Bollnäs finns alla möjligheter till ett gott och rikt liv. Kärnverksamheten måste vara i fokus.
Det säger Marie Centerwall (S), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd. Målsättningen nu är att få en ekonomi i balans för att kunna utveckla verksamheterna vidare. Utbildning, arbete/näringsliv och infrastrukturer är viktiga frågor för kommunledningen.
– Vi arbetar för att barn och unga ska ha en meningsfull fritid. Långnäs är ett viktigt rekreationsområde.

– Det är också viktigt att besöksnäringen utvecklas och att alla kommundelar utvecklas utifrån sina förutsättningar. Våra äldre erbjuds alternativa boenden i alla kommundelar.


Postadress:
Bollnäs kommun
821 80 Bollnäs

Telefon:
0278-250 00 (växeln)
0278-252 48 (direktnummer)


Mobiltelefon:
070-561 64 52

Telefax:
0278-252 60

E-post:
marie.centerwall@bollnas.se

 

 

Benny EngbergBenny Engberg (BP)
1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

– Vi vill tillsammans med en stark och bred öppenhet arbeta för att vår kommun skall växa!
Säger Benny Engberg som ny vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd.

– Vi tror att vi når detta genom ett positivt arbete i samverkans tecken och en offensiv anda där vi har en bred och tydlig dialog inom politik, tjänstemän o medborgare.

– För att vi skall få människor att vilja bo och utvecklas i vår kommun behöver vi göra vårt yttersta för att utnyttja de medel vi har i dag på ett effektivt och långsiktigt sätt. Vi känner nu att vårt fokus på samarbete kommer att ge oss en levande kommun i alla delar med en ljus framtid.

– Vi tror att faktorerna för en positiv utveckling av vår kommun samlas under tre ord Tillväxt, Utveckling, och Samverkan.


Postadress:
Bollnäs kommun
821 80 Bollnäs

Telefon:
0278-250 00 (växeln)
0278-252 47 (direktnummer)


Mobiltelefon:
073-047 69 26

Telefax:
0278-252 60

E-post:
benny.engberg@bollnas.se

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01