Förtroendevalda politiker i Bollnäs kommun vill gärna veta hur du som Bollnäsbo vill förbättra Bollnäs. Du som är folkbokförd Gävleborgs län kan lämna in ett e-förslag. Den som röstar måste däremot vara folkbokförd i Bollnäs kommun. De förslag som efter 60 dagar har fått minst 25 röster tas upp till politisk behandling i den nämnd som förslaget berör. Om flera nämnder berörs tas förslaget upp till fullmäktige.

Vill du skapa ett nytt E-förslag?
För att lämna ett E-förslag till Bollnäs kommun behöver du logga in med din e-legitimation.
Lämna E-förslag

Se aktiva förslag och rösta
För att rösta på ett E-förslag behöver du logga in med din e-legitimation.
Rösta på E-förslag

Se arkiverade E-förslag
Här hittar du förslag som antingen gått vidare till beredning eller förslag som fått för få röster.
Arkiverade E-förslag

Hur funkar det?

  • Enbart förslag som går under Bollnäs kommuns ansvarsområden kan tas upp.
  • Förslag som redan utreds/finns i pågående process kommer inte tas upp eller om kommunen har behandlat ett likartat ärende under de senaste året.
  • Förslag som når 25 röster inom 60 dagar går vidare till beredning.
  • Inga förslag som innehåller diskriminering, hot, olaglig verksamhet eller liknande tas upp.
  • Vi tar inte heller upp förslaget om det handlar om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, eller gäller en intern verksamhetsfråga i kommunen.

Vad händer när jag skickar in ett E-förslag?
När du skickat in ditt förslag kan det ta upp till fem helgfria vardagar innan förslaget publiceras på bollnas.se. Vi kommer bland annat att granska om förslaget följer reglerna ovan. Du får en bekräftelse via e-tjänsten att förslaget tagits emot och när handläggaren byter status på ärendet. Exempelvis om förslaget publicerats och därmed är öppet för omröstning. Du får även ett meddelande om någon röstat på ditt förslag. Du kommer också att få besked om hur ditt E-förslag kommer att behandlas.

Vem får lämna in ett E-förslag?
Alla som är folkbokförda i Gävleborgs län får lämna in ett E-förslag förslag om Bollnäs kommuns utveckling. Förslaget ska röra en fråga av allmänt intresse och handla om något Bollnäs kommun har ansvar för och befogenhet att besluta om. För att lämna ett förslag krävs att du identifierar dig med din e-legitimation.

Vem får rösta?
Den som röstar måste vara folkbokförd i Bollnäs kommun. Det är endast tillåtet att rösta på ett och samma förslag en gång. För att rösta krävs att du identifierar dig med din e-legitimation.

Vilka får inte rösta?
Juridiska personer såsom företag, ideella organisationer och föreningar får inte rösta på E-förslag.

Hur röstar jag på någon annans förslag?
Alla som är folkbokförda i Bollnäs kommun kan rösta på de E-förslag som finns på bollnas.se. För att rösta på ett förslag måste du identifiera dig med din e-legitimation. Du kan bara rösta på ett förslag en gång. Via länken kan du se vilka förslag som du kan rösta på.

Går det att dra tillbaka sin röst?
Ja, det är bara att gå in på förslaget som du lagt din röst och klicka på Ta bort din röst.

Hur gör jag om jag behöver hjälp att lämna in ett förslag eller rösta på någon annans förslag?
Om du behöver stöd för att rösta eller lämna in ett förslag finns det möjlighet att få hjälp genom att besöka vårt kundcenter i stadshuset eller att besöka huvudbiblioteket i Kulturhuset. Där finns personal som hjälper dig att rösta på förslaget digitalt. Det krävs dock att du har med dig din e-legitimation.

Hur många underskrifter måste ett förslag ha för att det ska behandlas?
För att ett förslag ska behandlas måste det ha minst 25 röster. Antalet röster har koppling till att Bollnäs kommun vid införandet av e-tjänsten E-förslag har ca 27 000 invånare. Det betyder att knappt en promille av invånarna behöver rösta på E-förslaget för att det ska behandlas.

Hur länge får ett E-förslag samla röster?
Ett E-förslag ligger öppet för röstning på bollnas.se under 60 dagar från att det publicerats.

Vad händer sen?
Om ditt förslag fått minst 25 röster när slutdatumet för förslaget uppnåtts, tas det upp till politisk behandling i den nämnd som förslaget berör. Om flera nämnder berörs tas förslaget upp till fullmäktige. Du får en inbjudan till sammanträdet där ditt förslag tas upp för beslut.

Om ditt förslag inte når upp till 25 röster ändras förslagets status på minasidor till ”utreds ej, för få röster”. Du får ett meddelande om det.

Vad kan mitt förslag handla om?
Ditt förslag kan handla om allt som Bollnäs kommun ansvarar för, det vill säga de verksamheter som ligger inom våra ansvarsområden.

Vad måste ett förslag innehålla?
Förslaget ska innehålla en kort rubrik och en beskrivning av förslaget. Förslaget måste tydligt tala om vilken åtgärd du vill att Bollnäs kommun ska göra. Om det inte framgår tydligt, kommer vi att kontakta dig innan förslaget visas på vår webbplats. Ta gärna med information som är viktigt för förslaget och beskriv motiven till ditt förslag. Du kan lägga till information som dokument, fotografier och länkar till andra webbsidor för att hjälpa till att skapa förståelse för ditt förslag.

Om jag vill lämna e-förslag men inte har e-legitimation, hur gör jag då?
För att du ska kunna lämna förslag till oss krävs att du har e-legitimation.
Så här skaffar du e-legitimation

Vad är ett E-förslag?
E-förslag är en metod för att öka invånarnas delaktighet och inflytande på våra verksamheter och i förlängningen den lokala demokratin. I och med att alla förslag ligger på bollnas.se blir de också synliga och tillgängliga för alla vilket ökar demokratin. Förslagen syftar även till att ge de förtroendevalda politiker ökad kunskap om och förståelse för vad som engagerar kommuninvånarna.

Det finns fler sätt att påverka Bollnäs kommun
Förutom att lämna E-förslag kan du också lämna synpunkter på vår service via e-tjänsten Lämna synpunkt. Om ditt förslag gäller en felanmälan hänvisar vi istället till e-tjänsten Felanmälan. Du kan även delta vid våra medborgardialoger samt överklaga ett beslut du inte är nöjd med. Läs mer om hur du kan påverka på sidan Så styrs din kommun.