Kulturnämnden ansvarar för följande verksamheter: turistbyrå/reception, fritidsgårdar, allmänkultur, konsthallen, kulturhuset, kulturskolan, bibliotek, världsarv. Kulturnämnden ansvarar också för kultur- och internationella frågor, samt utnämner kulturstipendiater.
7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:

Fredrik Nilsson (S), 1:e vice ordförande
Elsy Burman (S), ledamot
Oskar Myrberg (BP), ordförande
Markus Wengelin (B), ledamot
Roy Vonborg (M)ledamot
Thomas Backan (C), ledamot
Ann-Catrin Törnblom (V)2:e vice ordförande
Fredrik Palmborn Olofsson (S), ersättare
Erika Engberg (S), ersättare
Erica Söderqvist (BP), ersättare
Lisa Hansson (BP), ersättare
Leif Holmgren (M), ersättare
Lena Frisk (C), ersättare
Carina Östansjö (L), ersättare

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister

Valnämnden utser röstmottagare och är vald av kommunfullmäktige, som även utser ordförande och vice ordförande. Valnämnden handhar alla uppgifter kring och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.
Verksamheten är lagreglerad och kan även omfatta exempelvis lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

Valnämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:
Elsy Burman (S), 1:e vice ordförande
Markus Wengelin (BP), ledamot
Britt-Marie Rosenqvist (MP), ordförande
Lena Winterberg (C), ledamot
Göran Jansson (V), 2:e vice ordförande
Lennart Näslund (S), ersättare
Cecilia Widéen (BP), ersättare
Anarbek Asylbashev (MP), ersättare
Sonja Westerlund (C), ersättare
vakant (L), ersättare

 
Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet vars huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap, samt efter handläggning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Nämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:
Britt-Inger Dobbrown (S), ordförande
Inga-Lill Gustafson (BP), ledamot
Barbro Wåger (C), ledamot
Åsa Olsson (L), 1:e vice ordförande
Bertil Eriksson (KD), ledamot
Dick Helgesson (S), ersättare
Börje Widéen (BP), ersättare
Liselotte Öhlèn (V), ersättare
Maria Rens (S), ersättare
Erik Borvall (C), ersättare

 
Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister


 
 
 
 

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för nyanläggning och förvaltning av kommunens anläggningar för vattenförsörjning och avlopp, nyanläggning och förvaltning av kommunens gator, vägar, trafikanordningar, parker, planteringar, lekplatser och allmänna platser, kommunens VA-verk och kommunens parkeringsövervakning.

Nämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:
Mats Löwenstein (S), ordförande
Lennart Näslund (S), ledamot
Alf Molin (BP), ledamot
Ingvar Persson (M), 1:e vice ordförande
Per Bång (M), ledamot
Marina Nilsson (C), andre vice ordförande
Peter Nordebo (L), ledamot
Gun-Britt Lindblom (S), ersättare
Klas Tallvid (S), ersättare
Ragnar Berglund (BP), ersättare
Roy Vonborg (M), ersättare
Lars Sonevik (M), ersättare
Ulrika Stark (C), ersättare
Lars B Andersson (V), ersättare

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister

Miljö- och byggnämnden handlägger och fattar beslut i ärenden enligt plan- och bygglagen, miljö- och hälsoskyddslagstiftningen med mera. Uppgifter inkluderar planläggning, bygglov, bostadssociala frågor, miljö- och hälsoskydd, mätningsteknisk verksamhet och kartförsörjning.

Nämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:
Fredrik Skoglund (S), ordförande
Marianne Wängelin (S), ledamot
Börje Widéen (B), ledamot
Jonny Röstberg (BP), ledamot
Curt Dübeck (M), förste vice ordförande
Roger Kvarnäng (C), andre vice ordförande
Eva Blomberg Svensson (V), ledamot
Jan-Olov Skoglund (S), ersättare
Anders Sundström (S), ersättare
Alf Molin (BP), ersättare
Patrik Hansson (BP), ersättare
Peter Linzie (M), ersättare
Olof Ekström (C), ersättare
Yanina Westergren (L), ersättare

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister

Barn och utbildningsnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Under nämnden finns det ett arbetsutskott som består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:
Ann-Katrin Samuelsson (S), 1:e vice ordförande
Tomas Burvall (S), ledamot
Ida Engberg Sepänaho (S), ledamot
Charlie Östlund (BP), ledamot
Izdehar Chik Aljabl (BP), ledamot
Åsa Äng Eriksson (M), ordförande
Mattias Lindblom (M), ledamot
Bengt-Olov Renöfält (C), ledamot
Yanina Westergren (L), 2:e vice ordförande
Kristoffer Löfgren (V), ledamot
Sandra Hölzgen (SD), ledamot
Elsy Burman (S), ersättare
Joakim Warnemann (S), ersättare
Göran Holm (BP), ersättare
Mats Eriksson (BP), ersättare
Jiaman Tang (M), ersättare
Madeleine Sjölin (M), ersättare
Anarbek Asylbashev (MP), ersättare
Efrem Habte (C), ersättare
Ida Modig Westergren (C), ersättare
Ann Catrin Törnblom (V), ersättare
Fredrik Hellberg (SD), ersättare

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter. 
Se förtroendemannaregister

Socialnämnden ansvarar för socialtjänst inom individ- och familjeomsorg. Det gäller barn, unga och vuxna som behöver stöd. Personer med funktionsnedsättning ingår också i nämndens ansvarsområde liksom vård och omsorg av äldre på servicehus, äldre som behöver hemtjänst och/eller kommunal hälso- och sjukvård. Även ansvaret för ensamkommande flyktingbarn ligger på nämnden samt konsumentvägledningen som informerar om rättigheter och skyldigheter gentemot näringsidkare.

Socialnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.

Under nämnden finns ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:
Erika Engberg (S), ordförande
Fredrik Skoglund (S), ledamot
Hussein Said (S), ledamot
Christina Ung (S), ledamot
Bengt Olof Staffas (BP), 1:e vice ordförande
Cecilia Widéen (BP), ledamot
Tommy Winqvist (M), ledamot
Elisabeth Johansson (C), andre vice ordförande
Saga Astner (L), ledamot
Göran Jansson (V), ledamot
Kenneth Nyman (SD), ledamot
Birgitta Andersson (S), ersättare
Sven-Inge Hallström (S), ersättare
Fredrik Nilsson (S), ersättare
Carina Falk Norgren (S), ersättare
Liza Bolinder (BP), ersättare
Ragnar Berglund (BP), ersättare
Matina Göljèn Vonborg (M), ersättare
Nicklas Fredriksson (C), ersättare
Kent-Olov Ståhl (KD), ersättare
Joel Sundström (V), ersättare
Göran Nordh (SD), ersättare

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01