Uppdraget
Kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska styrelsers och nämnders verksamhet samt att pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna ska också granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen som sker inom förvaltningen är tillräcklig.


Ordinarie ledamöter

Leif Jonsson (L), ordförande
Tor Jonsson (S), vice ordförande
Gertrud Dagh Hedin (S), ledamot
Bengt Lindstedt (BP), ledamot
Åke Fläckman (KD), ledamot
Hanna-Karin Linck (C), ledamot

Ansvar över kommunala bolag och kommunalförbund

Bollnäs Bostäder
Tor Jonsson (S) och Gertrud Dagh Hedin (S)

Bollnäs Energi
Hannah-Karin Linck (C) och Åke Fläckman (KD

Bollnäs Stadshus AB
Leif Jonsson (L) och Tor Jonsson (S)

Kommunalförbundet Södra Hälsingland
Leif Jonsson (L), ersättare Åke Fläckman (KD)

Helsingevatten AB
Leif Jonsson (L)

BORAB
Bengt Lindstedt (BP)

Hälsinglands utbildningsförbund
Tor Jonsson (S)

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun


Granskningar och rapporter »

 

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01