Ekonomikontoret har följande arbetsuppgifter:

  • Övergripande ekonomisk planering
  • Års- och flerårsbudget
  • Placerings- och finansieringsfrågor
  • Redovisning och bokslut
  • Utbetalningar
  • Debitering och fakturahantering
  • Uppföljning och utvärdering
  • Sakförsäkringar

 

Åsa Myrhberg
Ekonomichef
Tfn: 0278-251 42
E-post: asa.myhrberg@bollnas.se

Sven Miller
Enhetschef ekonomikontor
Tfn: 0278-265 59
E-post: sven.miller@bollnas.se

Helena Lönngren
Debitering/kundfakturor/leverantörsfakturor/bokföring/utbetalningar
Tfn: 0278-251 55
E-post: helena.lonngren@bollnas.se

Alba Lopez
Debitering/kundfakturor/leverantörsfakturor/bokföring
Tfn: 0278-251 46
E-post: alba.lopez.hernandez@bollnas.se

Cecilia Östlund
Debitering/kundfakturor/leverantörsfakturor/bokföring/utbetalningar
Tfn: 0278-255 37
E-post: cecilia.ostlund@bollnas.se

Clas Olsson
Ekonom
Tfn: 0278-251 43
E-post: clas.olsson@bollnas.se

Johanna Paulsson
Ekonom
Tfn: 0278-255 85
E-post: johanna.paulsson@bollnas.se

Clara Persson
Ekonom
Tfn: 0278-257 48
E-post: clara.persson@bollnas.se

Katja Bohman
Enhetschef/Inköpssamordnare
Tfn: 0278-253 29
E-post: katja.bohman@bollnas.se

Johan Persson
Upphandlare
Tfn: 0278-257 33
E-post: johan.a.persson@bollnas.se

Sandra Davidsson
Upphandlare
Tfn: 0278-265 49
E-post: sandra.davidsson@bollnas.se

Sandra Eriksson
Direktupphandlare
Tfn: 0278-257 43
E-post: sandra.eriksson@bollnas.se

Magnus Jonsson
Projektledare inköp
Tfn: 0278-275 49
E-post: magnus.jonsson@bollnas.se

Ekonomikontoret
Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Fakturaadress:
Bollnäs kommun
Box 1020
821 11 BOLLNÄS
Skicka e-post

Åsa Myhrberg
Ekonomichef
Skicka e-post
0278-251 42