Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Flyktingverksamheten har tre huvuduppgifter

Flyktingmottagning
Ansvarar för det kommunala flyktingmottagandet för personer som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Integrationsstrategi
Flyktingverksamheten arbetar även med den av kommunfullmäktige antagna integrationsstrategin vilket bl.a. innebär att i samarbete med kommunens övriga förvaltningar och bolag utveckla mottagandet och integreringen av nyanlända invandrare i Bollnäs kommun. Även andra aktörer i samhället, företag och myndigheter, förenings liv m.fl. ska stimuleras till att samverka för att få till stånd utveckling av sin egen verksamhet och samhällets genom ett aktivt integrationsarbete.

Informationsverksamhet
Information i flykting/invandrar frågor till olika organisationer, skolor, enskilda medborgare o.s.v.

Integrationsstrategi

Läs mer om flyktingverksamheten här

Verksamhetschef
Dino Hadzizulfic
Skicka e-post
0278-255 06

Flyktingmottagningen
Östra Stationsgatan 15
821 42 Bollnäs

Öppettider
Måndag till fredag:
08.00-16.00
Lunchstängt:
12.00-13.00

Drop in
Tisdagar och torsdagar:
13.00-15.00