Flyktingverksamheten har tre huvuduppgifter

Flyktingmottagning
Ansvarar för det kommunala flyktingmottagandet för personer som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Integrationsstrategi
Flyktingverksamheten arbetar även med den av kommunfullmäktige antagna integrationsstrategin vilket bl.a. innebär att i samarbete med kommunens övriga förvaltningar och bolag utveckla mottagandet och integreringen av nyanlända invandrare i Bollnäs kommun. Även andra aktörer i samhället, företag och myndigheter, förenings liv m.fl. ska stimuleras till att samverka för att få till stånd utveckling av sin egen verksamhet och samhällets genom ett aktivt integrationsarbete.

Informationsverksamhet
Information i flykting/invandrar frågor till olika organisationer, skolor, enskilda medborgare o.s.v.

Integrationsstrategi

Läs mer om flyktingverksamheten här

Verksamhetschef
Ewa Marianne Jonsson
Skicka e-post
0278-254 41

Enhetschef
Sandra Tynell
Skicka e-post
0278-256 82

Besöksadress
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs