Kommunikationsenheten ansvarar för kommunens övergripande externa och interna kommunikation. Kommunikationsenheten har övergripande ansvar för kommunens webbplats, intranät, sociala medier, grafiska profil, trycksaker, press- och mediafrågor samt den digitala genomfartsskylten.

 

Bo Wallbäcks
Förvaltningschef

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278 - 255 12