Kommunstyrelsekontorets övergripande uppgift är att tillhandahålla tjänster av administrativt slag till kommunens övriga förvaltningar. I kommunstyrelsekontoret ingår kundcenter och stödfunktioner som post och stadshusets vaktmästeri.

Kommunstyrelsekansli
Ansvarar för kommunens olika diarium, kommunarkivet, gemensam nämndsadministration, föreningsstödfolkhälsofrågor, rådgivande organ, demokratifrågor.

Bo Wallbäcks
Förvaltningschef

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278 - 255 12