Kulturenheten består av flera verksamheter som tillsammans bidrar till en attraktiv livsmiljö som alla kan ta del av. 

Allmänkulturen
Allmänkulturen har kontakten med kulturlivet när det gäller teater, musik, dans och film och stödjer kommunens avtalsföreningar. Föreningarna ansvarar för barn- och ungdomsverksamhet, arrangerar kulturevenemang på egen hand eller genom engagemang av professionella utövare.

Bollnäs bibliotek med filialer
Biblioteket har ett stort utbud av böcker, DVD-filmer och ljudböcker med mera. Att låna på biblioteket är kostnadsfritt. På biblioteket finns också tillgång till tidskrifter och lånedatorer.  
Bollnäs biblioteks hemsida

Bollnäs kulturskola
Bollnäs blev 2011 utsedd av Lärarförbundet till landets bästa kultur- och musikskolekommun. 2005 fick Bollnäs kulturskola utmärkelsen Årets kulturskola av Svenska Musikrådet. Kulturskolan erbjuder enskild undervisning, har orkesterverksamhet och medverkar i musikundervisningen på lågstadiet. Kulturskolan ansvarar också för kommunens skolkultutbud. I år firar kulturskolan 60 år. 
Kulturskolans hemsida

Fritidsgårdarna
Bollnäs kommun har kommunalt drivna fritidsgårdar i Arbrå, Bollnäs och Kilafors. Fritidsgårdarna bedriver verksamhet på eftermiddagar, kvällar och helger. Varje vardag finns fritidsassistenter på plats på kommunens högstadieskolor. 
Fritidsgårdarnas hemsida

Kulturhuset
I och med ombyggnaden av Folkets Hus har byggnaden bytt namn till Kulturhuset och erbjuder moderna lokaler för små och stora sammankomster. Stora scenen har plats för en publik på 582 personer. Det är en "Grön scen", som innebär att den uppfyller kvalitetsmått som kapacitet och teknikstandard för teater- och konsertproduktioner. 
Kulturhusets hemsida

Museet/Bollnäs konsthall
Museet/Bollnäs konsthall visar regelbundet olika utställningar. I verksamheten ingår också driften av fornlämningen Onbacken och Onbackenrummet i museet. Verksamheten ansvarar också för rådgivning och programverksamhet inom konst och utsmyckning samt Världsarvet Hälsingegårdarna.
Museet/Bollnäs konsthall hemsida

 

FBkultur

Helén Blomqvist
kulturchef

Collinigatan 12
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278 - 257 60
070-340 75 75