Vi jobbar med att skapa förutsättningar för tillväxt. Ett bra näringslivsklimat ger möjligheter till fler entreprenörer, nya företag och därmed nya arbetstillfällen

Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med många aktörer både på regional och nationell nivå. Det är exempelvis branschorganisationer, högskolor, företag, myndigheter och olika organisationer. Våra täta kontakter och dialog med kommuninnevånarna ger oss också insikter om hur vi ska arbeta för att skapa bra förutsättningar.

Näringsliv- och utvecklingskontoret jobbar med befintligt företagande, nyföretagande samt företagsetableringar och ansvarar också för EU rådgivningen i Bollnäs.

Vi vill göra det enkelt för företagen, därför jobbar vi enligt modellen ”En dörr in”. Genom att kontakta Näringsliv- och utvecklingskontoret får du som företagare, via vårt nätverk, kontakt med rätt samarbetspartners och stöd på vägen.

 Läs mer om Arbete och Näringsliv i Bollnäs

Vi på Näringsliv- och utvecklingskontoret vill göra det enkelt för dig och ditt företag.

Därför jobbar vi enligt modellen ”En dörr in”. Genom att kontakta oss så får du som företagare kontakt med rätt samarbetspartners, information, vägledning, råd eller en samtalspart att diskutera frågor som har med ditt företags utveckling att göra.

Peter Eriksson
näringslivschef

Skicka e-post
0278-258 55
070-656 71 80