På personalkontoret arbetar vi med övergripande personalpolitiska frågor och följer också upp hur de hanteras i verksamheten. Vi bistår också kommunstyrelsen med att teckna, tolka och följa upp lagar, avtal och bestämmelser inom det arbetsrättsliga området.

Vi ansvarar för utbetalning av löner och arvoden samt hanterar pensionsfrågor och kommunens arbetsmarknadsförsäkringar. Dessutom ger vi service till förvaltningarna i deras löpande personalarbete.

Personalchef
Roger Fält
tfn: 0278-252 36
Adress: Bollnäs kommun, 82150 Bollnäs
fax: 0278-252 50
E-post: roger.falt@bollnas.se

HR-konsult
Susan Almé
tfn: 0278-251 21
E-post: susan.alme@bollnas.se

HR-konsult
Carola Ledenstam
tfn: 0278-250 05
E-post: carola.ledenstam@bollnas.se

HR-konsult
Agneta Liljebäck
tfn: 0278-253 20
E-post: agneta.liljeback@bollnas.se

HR-konsult
Jasmijn Van Till
tfn: 0278-252 54
E-post: jasmijn.van.till@bollnas.se

HR-konsult
Anita Olsson
tfn: 0278-253 43
E-post: anita.olsson@bollnas.se

 

Löneadministration:

Lönechef/HR-konsult
Monica Embretsen
tfn: 0278-252 93
E-post: monica.embretsen@bollnas.se

Lönesupport:
tfn: 0278-25200
E-post: personalenheten@bollnas.se