Det är gratis att vända sig till Konsument Hälsingland för privatpersoner som bor i Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker och Söderhamn. Vi kan tyvärr inte ta emot samtal från Hudiksvall och  Nordanstig, då Hudiksvalls- och  Nordanstigs kommuner beslutat sig för att ej ingå i Konsument Hälsingland. Vi har en gemensam telefonjour mellan 09.00-12.00 på telefon 0771-60 61 00. Vi har också en gemensam e-post adress: info@konsumenthalsingland.se

 

Konsument Hälsingland är ett samarbete mellan konsumentvägledare i Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker och Söderhamn. Där har du alltid möjlighet att få kontakt med oss. Vi ger dig information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument, samt vägledning vid reklamationer. Du kan också få information inför köp av varor och tjänster. Det kan gälla köp av bil, hushållsmaskiner, telefoni- och internettjänster, och vad man bör tänka på innan man köper hus eller anlitar hantverkare.

I första hand ger konsumentvägledningen hjälp till självhjälp. Målsättningen är att du efter kontakt med konsumentvägledningen själv ska kunna gå vidare med ärendet och samtidigt bli en starkare konsument.

Vi kommer gärna ut i skolor, föreningar och företag och informerar om konsumentlagarna. Konsumentlagarna gäller bara när en konsument ingår avtal med en näringsidkare, de gäller alltså inte vid köp mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare.

Ingrid Larsson är konsumentvägledare i Bollnäs. Direktnummer till Ingrid är 0278- 253 01 och e-postadressen är: konsument@bollnas.se

Besöksadress: Realskolegatan 5 , (gamla Sävsbergsskolan) Bollnäs 

 

 

Information om behandling av personuppgifter vid Konsumentvägledning
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och innebär bland annat stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. För Socialförvaltningen Bollnäs Kommun innebär detta bland annat skyldighet att informera dig vid behandling av dina personuppgifter.Läs mer här: pdfinformation vid personuppgiftsbehandling

 
Nyttiga länkar

Konsumentverket

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

NIX

Konsument Europa

Konsumenternas el-bank-o telebyråer

Fastighetsmäklarinspektionen