Utredningsenheten barn och ungdom söker efter familjer som är beredda att ta emot barn i sitt hem. Har ni engagemang, vilja och tid att hjälpa en familj i en utsatt situation?

Kontaktfamilj
I Bollnäs kommun finns föräldrar som av olika skäl behöver stöd med att tillgodose sitt barns behov. För dessa familjer kan en kontaktfamilj vara den insats som innebär en lösning.
Tanken är att barnet ska kunna vara hos kontaktfamiljen över en del helger och lov. Det kan till exempel handla om barn som har behov av ett utökat nätverk, stimulans och miljöombyte.

Om ni är intresserade av att göra en insats kan ni kontakta socialsekreterare vid utredningsenheten barn och ungdom via telefon 0278-25190 för mer information.

 

Vill du göra en insats för ett barn?
Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar. På Socialstyrelsens sida Min insats kan  du läsa om hur du kan hjälpa ett barn och anmäla ditt intresse.