Kulturparaplyet jobbar i projektform i kommunens skolor.

Med de estetiska ämnena arbetar Kulturparaplyet mot grundskolans läroplan efter önskemål ifrån skolorna.

Några exempel på de olika projekten kan till exempel vara,

Värdegrund, Rymden, Ljud & Bokstäver och Sång & spel.

 

Klassmusik

En del av våra lärare jobbar vissa dagar i veckan som musiklärare på några av kommunens grundskolor.