Äldreomsorgen arbetar ständigt med kvalitetsarbete för att du som äldre i Bollnäs kommun skall få en så bra hjälp som möjligt.

Äldreomsorgsplan
Äldreomsorgen i Bollnäs kommun har arbetat fram en omsorgsplan som beskriver de olika verksamheterna. Den beskriver också vilka utvecklingsområden som finns inom äldreomsorgen och hur man kommer att arbeta med dem: pdfÄldreomsorgsplan 2016-2025

 

Bollnäs har bästa hemtjänsten
I mars 2017 uppmärksammade Expressen Bollnäs hemtjänst i en artikel.
- Jag är väldigt stolt över att vår verksamhet uppmärksammas på detta sätt, säger socialchef Tina Mansson Söderlund. - Vi har väldigt duktiga och engagerade medarbetare i vår hemtjänst.
Läs artikeln här: Bollnäs hemtjänst bäst i Sverige 

 

Värdigt liv och välbefinnande
Nationella värdegrunden
Den 1 januari 2011 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen som tydliggör att äldreomsorgen ska utformas så att äldre får möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Bestämmelserna tydliggör också att äldre så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stödet ska ges.

 

Lokal värdighetsgaranti
För att leva upp till den nationella värdegrunden har socialnämnden bestämt att införa lokala värdighetsgarantier. En lokal värdighetsgaranti talar om vad du kan förvänta dig när du får insatser från äldreomsorgen. Läs om de lokala värdighetsgarantierna genom att klicka här: pdfLokala värdighetsgarantier

Gemensam värdegrund
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Insatserna inom äldreomsorgen ska vara av god kvalitet och den äldre personen ska få ett gott bemötande. Äldreomsorgen i Bollnäs tog under 2013 fram en gemensam värdegrund . Värdegrunden visar vad du som kund kan förvänta dig av oss som arbetar inom äldreomsorgen. Läs den gemensamma värdegrunden genom att klicka här: pdfVärdegrund 

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018? 
Vad tycker de äldre om äldreomsrogen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.Från mitten av mars får cirka 220 000 äldre personer enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Resultat från Socialstyrelsens undersökning 2018
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i hemtjänst och äldreboenden 2018. 

Om du vill veta mer om resultaten för de olika särskilda boendena eller hemtjänstområden -klicka på nedanstående länkar för att se en sammanställning:

pdfHemtjänsten i Bollnäs kommun

pdfSärskilda boenden i Bollnäs kommun

För att se resultatet för de olika enheterna inom de särskilda boendena och de olika hemtjänstområdena, läs mer på olika enheternas egna sidor.

Hemtjänst
Bollnäs hemtjänst, Arbrå hemtjänst, Kilafors hemtjänst och Rengsjö hemtjänst

Särskilda boendena:
Hamrelund , Karlslund, Gutenberg, Hällagården och Ängslunda 

 

Öppna jämförelser
Öppna jämförelser om vård och omsorg om äldre är ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Jämförelserna bygger på flera enkätundersökningar och register.
En sammanställningen för landets alla kommuner finns på Socialstyrelsens hemsida: Öppna jämförelser 2018
Syftet med Öppna jämförelser är att ge kommuner och landsting underlag för att utveckla och följa upp sina resultat, och därigenom utveckla och förbättra sin vård och omsorg om äldre.

Äldreguiden — vägledning för dig som vill jämföra vård och omsorg
Äldreguiden gör det möjligt att jämföra kvalitetsområden inom hemtjänst och särskilt boende inom Bollnäs kommun.
Du kan också jämföra vården och omsorgen mellan landets kommuner.
Äldreguiden presenteras på Socialstyrelsens hemsida. Klicka här för att komma till
Äldreguiden